Всі повідомлення від Олексій Ізосімов

Вітаємо із перемогою у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року»

Вітаємо із перемогою у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року»

Вітаємо Сергія Любомировича Гуменного, викладача «Історії української державності та культури», кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін НАСОА, із перемогою у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року» за підсумками діяльності у 2022 році. Бажаємо нових професійних та наукових досягнень, міцного здоров’я, миру та добробуту!

«Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні»

«Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні»

16 травня 2023 року на кафедрі менеджменту, маркетингу та публічного управління було проведено круглий стіл на тему «Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні» (модератор – к.е.н. Луньова Т.С.). Учасниками заходу охарактеризовано основні положення законодавства України щодо функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення, наголошено про поновлення ринку під час війни, розглянуто діючі ціни за 1 гектар землі за регіонами. Учасники круглого столу дійшли висновку, що після закінчення війни ринок землі запрацює на повну потужність, що дозволить збільшити виробництво продукції в аграрному секторі країни.

Співпраця кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці НАСОА з Головним управлінням статистики у м. Києві

Співпраця кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці НАСОА з Головним управлінням статистики у м. Києві

2 травня 2023 р. в рамках співпраці Національної академії статистики, обліку та аудиту та Головного управління статистики у м. Києві, а також відповідно до плану засідань наукового студентського гуртка “Аналітик” кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, доцентами кафедри  Голубовою Г. В. та Червоною С. П. проведено вебінар для здобувачів вищої освіти ОПП «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» на тему: «Обстеження умов життя домогосподарств м. Києва». В рамках вебінару були обговорені методологічні питання проведення таких вибіркових спостережень, а також результати дослідження, зокрема: статево-віковий склад та середній розмір домогосподарств м. Києва; структура грошових доходів та витрат домогосподарств столиці; прожитковий мінімум та споживчий кошик середньостатистичного киянина; середнє споживання продуктів харчування на місяць одного […]

Статистична грамотність населення – запорука успіху економічно процвітаючої країни!

Статистична грамотність населення – запорука успіху економічно процвітаючої країни!

Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, за сприяння редакційно-видавничого відділу НАСОА, опублікувала навчальний посібник “Статистика” за загальною редакцією д. н. держ. упр., професора О. Г. Осауленка. Колектив авторів: д.е.н., професор Герасименко С.С., к.е.н., доцент Голубова Г.В., к.е.н., доцент Потапова М.Ю., к.е.н., доцент Червона С.П. У посібнику розглянуто базові питання й положення організації та проведення статистичного дослідження соціально-економічних явищ і процесів. Зміст посібника узгоджено з типовою нормативною програмою дисципліни “Статистика” та міжнародними статистичними стандартами. Навчальний посібник складається із десяти розділів та охоплює питання теоретичного та практичного значення і розкриває теми від методологічних засад статистики до багатовимірних методів аналізу. Видання розраховане на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів […]

Підсумки ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді»

Підсумки ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді»

10 травня 2023 року кафедрою статистики, IT та математичних методів в економіці було проведено щорічну Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді». Науково-практичну конференцію відкрив декан обліково-статистичного факультету, д.е.н. Пилипенко Олексій Іванович, який привітав студентів з початком роботи конференції і побажав плідно попрацювати у ході проведення заходу, а отримані нові знання бути готовими застосувати у майбутній практичній роботі. Також учасників конференції привітали проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи, д.е.н. Шульга Світлана Володимирівна та завідувач кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці, д.е.н., професор Герасименко Сергій Сергійович. Модератор заходу – доцент кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці к.е.н, доцент Олександр Вікторович Ставицький. […]

Неформальна освіта: можливості для саморозвитку та здобуття нових знань!

Неформальна освіта: можливості для саморозвитку та здобуття нових знань!

У рамках вивчення дисциплін «Фінанси підприємств» (викладач – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Заїчко І.В.) та «Публічні фінанси» (викладач – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Богріновцева Л.М.) здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування» пройшли онлайн курси «Підприємництво. Власна справа в Україні», «Фінансовий менеджмент» та «Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами» на платформі Prometheus. Загалом, здобувачі отримали більше 30 сертифікатів, що засвідчують успішне проходження курсів. Щиро дякуємо викладачам за мотивацію здобувачів до отримання нових знань і пишаємося успіхами наших здобувачів!!!

Методичний семінар «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи»

Методичний семінар «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи»

04 травня 2023 року старшим викладачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА Мельничук І. О.  було організовано та проведено методичний семінар на тему: «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи». Активними учасниками методичного семінару були здобувачі вищої освіти – члени студентського наукового товариства «Фінансист», до складу якого входять проблемні групи «З проблем розвитку фінансової системи» та «З проблем розвитку банківської системи». Було розглянуто методичні засади управління структурою капіталу підприємства, висвітлено проблемні питання в управлінні структурою позикового капіталу в умовах сучасної кризи та запропоновано сучасні підходи до оптимізації структури капіталу підприємства.

Еразмус+

Еразмус+

Викладачі Національної академії статистики, обліку та аудиту  взяли участь у програмі міжнародної академічної мобільності ЕРАЗМУС+. Делегація Академії в складі проректора з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи С.В. Шульги; завідуючої кафедри фінансів, банківської справи та страхування Т.Г. Бондарук, доцента цієї кафедри І.В. Заїчко; доцентів кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління Н.А. Гринчак та О.М. Мотузки відвідали Університет Овідіус в м. Констанца (Румунія). Декан фінансово-економічного факультету В.В. Пархоменко перебувала в Інституті економіки та фінансів Жешувського університету (м. Жешув, Польща). Було проведено зустрічі з керівництвом та науковцями університетів, представниками офісу Еразмус+.  На зустрічах йшлося про результати освітньої, наукової та міжнародної діяльності й ключові напрями подальшої співпраці. Взято участь в міжнародній конференції «In a digital era through […]

П’ять важливих ідей в економіці: зустріч із провідним економістом Віктором Галасюком

П’ять важливих ідей в економіці: зустріч із провідним економістом Віктором Галасюком

21 квітня 2023 р. кафедрою статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці було проведено зустріч із Віктором Галасюком – українським економістом, громадським діячем, президентом Української асоціації Римського клубу, членом Наглядової ради Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), членом-кореспондентом Всесвітньої Академії науки та мистецтва, доктором економічних наук. У рамках лекції здобувачі вищої освіти та професорсько-викладацький склад НАСОА мали нагоду спільно з лектором розглянути 5 важливих ідей в економіці, зокрема: Економіка VS Фізика Економічна спеціалізація VS Порівняльна перевага Вільна торгівля VS Протекціонізм Економічна інженерія VS Laissez-faire Сталий розвиток VS Економічне зростання Окрім глобальних економічних концепцій лекція була цікава та корисна ще й своєю мотиваційною складовою, що не аби як важливо у наш […]

«Науково-методичні підходи до організації дуального навчання»

«Науково-методичні підходи до організації дуального навчання»

20 квітня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та  страхування відбувся науковий семінар для науково-педагогічних працівників на тему: «Науково-методичні підходи до організації дуального навчання», модератором якого виступила к.е.н., доцент Ірина Заїчко. В умовах глобалізації інновативність і розвиток конкурентоспроможності економіки можливо підтримувати лише за наявності якісної системи освіти. Тому виникає необхідність запровадження нових підходів в організації підготовки фахівців на основі партнерства підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, одним з яких є дуальна освіта. Дуальна форма освіти – це освітній процес, що поєднує практичне навчання з частковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному освітньому закладі. Оскільки модернізація вищої освіти, поряд з іншими важливими аспектами, передбачає і побудову оптимальної моделі співпраці […]