Архіви категорії: Соціальне пізнання і особистість

Обговорюємо підсумки наукової роботи студентів-учасників гуртка «Соціальне пізнання та особистість»

Обговорюємо підсумки наукової роботи студентів-учасників гуртка «Соціальне пізнання та особистість»

Чергове планове засідання студентського наукового гуртка, який діє на кафедрі філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін було присвячене обговоренню наукової роботи студентів, її місцю і ролі у формуванні компетентних, всебічно розвинених фахівців, які повинні мати не лише суто фахові знання, але й широкий світогляд, володіти компетенціями, які дозволяють приймати зважені рішення у відповідь на виклики сьогодення. В межах роботи наукового гуртка «Соціальне пізнання та особистість» студенти Академії уже з 1-го курсу приймають активну участь в конференціях з соціо-гуманітарних дисциплін, публікуються в наукових журналах. Зокрема, за останні роки студентами було опубліковано: Головко Д. (здобувач освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування») Тези: Дистанційне навчання: переваги та перспективи. / Стратегія розвитку України: фінансово-економічний […]

Актуальність філософії психоаналізу в сучасному світі

Актуальність філософії психоаналізу в сучасному світі

Якщо ви – обдарована людина, це не означає, що ви щось отримали. Це означає, що у вас є щось, чим ви можете поділитися. Карл Гюстав Юнг Проблеми людини, її внутрішнього світу завжди викликали не менший інтерес філософів, ніж проблеми глобального розвитку, політики чи економіки. Це знайшло відображення у філософії психоаналізу, яка спробувала знайти та запропонувати вихід з глухого кута, в який на початок ХХ століття була поставлена філософська думка та людська культура в цілому. На черговому засіданні гуртка «Соціальне пізнання та особистість» студенти обговорювали актуальність філософії психоаналізу в сучасному світі та виділили основні причини цієї актуальності: Розуміння людської психіки: Багато концепцій, таких як безсвідоме, оборонні механізми та психосексуальний розвиток, залишаються важливими […]

Проблема свободи та необхідності

Проблема свободи та необхідності

«Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її», – Бернард Шоу. Проблему свободи та необхідності обговорювали студенти першого курсу на семінарському занятті з Філософії. На основі праць німецьких мислителів Канта, Гегеля, Фейєрбаха, Фіхте та Шеллінга з’ясовували природу людської історії та людської сутності, зокрема кантівське розуміння людини як етичної істоти; дієвість свідомості і самосвідомості людини; взаємозв’язок об’єктивного і суб’єктивного.

Друге засідання гуртка

Друге засідання гуртка

12 жовтня відбулось друге засідання гуртка «Соціальне пізнання і особистість». Актуальність міфу Платона про печеру обговорювали на прикладі фільму «Місяць 2112». Печера являє собою чуттєвий світ, у якому живуть люди, подібно в’язням печери, вони вважають, що завдяки органам чуття пізнають справжню реальність. Однак таке життя — всього лише ілюзія.

Довіряй, але перевіряй!

Довіряй, але перевіряй!

Проблему переходу від  дисциплінарного суспільства до суспільства довіри обговорювали 21  листопада 2022 року на черговому засіданні гуртка «Соціальне пізнання та особистість» за ініціативою студента 1 курсу Онацько Максима. Означена проблема є актуальною для українського суспільства, яке в тяжких боях з російською федерацією зараз виборює та відстоює найважливішу людську цінність – свободу. Майбутнє нашої держави залежить від подальшого її політичного, соціального та економічного курсу. Саме це було в епіцентрі обговорення – як побудувати країну в правильному співвідношенні довіри та дисциплінованості.

«Природа гри і сутність людини»

«Природа гри і сутність людини»

14.11.22. відбулося чергове засідання філософського студентського наукового гуртка «Соціальне пізнання і особистість» на тему «Природа гри і сутність людини». Обговорювали філософію гри, зокрема, виділили гносеологічні, антропологічні, соціальні її аспекти. Було зазначено, що сьогодні ця проблематика стає все більш актуальною. Гра присутня у всіх сферах буття людини і має свої внутрішні закони та закономірності. На прикладі фільму Адама Мак-Кея «Гра на пониження» обговорили феномен гри в фінансово-економічній сфері. Розмова пройшла в атмосфері принципової відкритості та налаштованості на пошук істини. «Гра проходить за певними правилами, які встановлюють обмеження на дії гравця. Ці правила не обов’язково повинні бути ясно сформульованими чи усвідомленими — коли кошенята граються між собою, вони атакують один одного, але […]