Партнери

Угодами про співпрацю Національної академії статистики, обліку та аудиту (НАСОА) з іншими навчальними закладами передбачається:

 • участь у розробці та реалізації спільних проектів;
 • участь науковців Академії у міжнародних конференціях, семінарах, літніх школах;
 • наукові стажування та читання лекцій за кордоном;
 • спільні наукові та освітні (навчальні) видання;
 • обмін студентами та аспірантами
 • зміцнення дружніх відносин міжвузівського співробітництва;
 • встановлення плідної співпраці в галузі освіти і наукових досліджень;
 • запрошення або обмін викладачами та дослідниками (у тому числі аспірантами), які зайняті у навчальній або дослідницькій діяльності;
 • спільна організація академічних заходів та публікацій;
 • обмін науковою та педагогічною документацією.

Розвиток та інтенсифікація міжнародних зв’язків сприятимуть формуванню європейського виміру вищої освіти в Академії, глибшому ознайомленню з сучасними надбаннями європейських науковців і освітян, підвищенню наукового потенціалу викладачів, аспірантів та студентів, зростанню їх кваліфікації, а також входженню НАСОА в європейський освітянський простір.

Партнери НАСОА

Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique

Фото: Логотип Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique.Група шкіл національної економіки та статистики (GENES) – це чинна державна установа вищої освіти і наукових досліджень Міністерства економіки та фінансів Франції, що працює під технічним наглядом Французького національного інституту статистики (INSEE).

До складу GENES входять п’ять установ:

Ensae ParisTech

Національна школа статистики та економічного управління (Ensae ParisTech) є єдиною школою, що спеціалізується на економіці, статистиці, фінансах і актуарній науці. Вона готує топ-інженерів та адміністраторів французької статистичної системи. ENSAE є членом-засновником Паризького інституту технологій (Institut des sciences et technologies de Paris, ParisTech).

Професійність володіння математичним апаратом (математичними інструментами) є визначальною характеристикою Ensae ParisTech, основою подвійної компетенції в галузі статистики й економіки, на основі чого студенти згодом обирають спеціалізацію в різних сферах їх застосування. Інженери Ensae ParisTech працюють у комерційних і промислових секторах, де переважають наукові інновації, або в управлінні.

CREST

Загальна мета Центру економічних і статистичних досліджень (Centre de recherché en economie et statistique, CREST) – відігравати активну роль у міжнародному розвитку досліджень у таких галузях:

 • економічні та суміжні науки;
 • оцінка державної політики;
 • суспільні науки та соціологія;
 • прикладна математика та статистичні методи;
 • фінанси та актуарні науки.

Функції та види діяльності CREST численні:

 • підготовка та розповсюдження досліджень;
 • організація конференцій;
 • побудова відносин з іншими науково-дослідними центрами;
 • участь у підготовці молодих дослідників;
 • розвиток обмінів між INSEE й академічним середовищем.

Складовою центру є лабораторія (науково-дослідний підрозділ) передового досвіду з економіки та методів підтримки прийняття рішень (ECODEC), що зосереджує свої зусилля за напрямом «Регулювання економіки на службі суспільства». Економісти, вчені управління і статистики, які беруть участь у цьому проекті, спільно виробляють рішення для розв’язання питань сучасності.

ECODEC спрямована на сприяння науково-дослідній роботі вчених, що беруть участь у реалізації програм високого рівня професійної підготовки, налагодження партнерських відносин з приватними компаніями, особливо в таких секторах, як маркетинг, аналіз даних, стратегічне управління або оцінка корпоративних рішень. Лабораторія сприяє обміну та співпраці між дослідниками на міжнародному рівні.

ENSAI

Заснована в 1994 році, Національна школа статистики та економічного управління (Еcole Nationale de la Statistique et de lAdministration Economique, ENSAI) є частиною мережі престижних вищих навчальних закладів у Франції, відомих як Вищі школи, або спеціалізовані школи аспірантів. ENSAI поряд з ENSAE є частиною структури GENES, що об’єднує науково-дослідні та навчальні заклади INSEE. ENSAI акредитована французькою Радою акредитації інженерної освіти.

Освіта в ENSAI дозволяє студентам стати кваліфікованими менеджерами високого рівня в обробці та аналізі інформації. Закінчивши статистичну інженерію або INSEE програму статистики цивільного службовця, студенти мають потрібні спеціальні знання в галузях статистики, економетрики й інформатики, що є загальновизнаними у всіх професійних сферах.

Студенти-інженери стають інженерами зі статистики після трьох років навчання, коли вони отримують Диплом d’ingénieur, інженерну освіту рівня магістра (еквівалентну магістру наук (MSc) у сфері статистики, 300 ECTS кредитів пост-бакалавріату). Офіційними цивільними службовцями зі статистики для INSEE студенти стають після двох років навчання.

CEPE

Заснований у 1957 році, Центр дослідження економічних програм (CEPE) приєднався до INSEE у 1987 році, а з 1994 року він є продовженням освітнього підрозділу групи GENES.
Його положення в GENES, тісні зв’язки з INSEE, синергія між безперервною освітою, початковою підготовкою та досвідом фахівців-практиків INSEE є активами, що дозволяють забезпечити надання професійної якісної підготовки в галузях статистики, прикладних фінансів, актуарних досліджень, комунікаційних методів тощо.

CEPE забезпечує підготовку фахівців відповідно до специфічних вимог різних організацій. Аудиторією CEPE є компанії, державні або напівдержавні органи й адміністрації. У його каталозі представлені понад сто міжнародних бізнес-курсів у галузі економіки та статистики, ці курси можуть бути адаптовані відповідно до початкового рівня і конкретних потреб співробітників щодо навчання.

CASD

Центр безпечного віддаленого доступу до даних (CASD) охоплює обладнання, призначене для надання можливості дослідникам працювати на дуже докладних індивідуальних даних, і тому підлягає конфіденційності в умови високого рівня безпеки. Центр гарантовано забезпечує безпечний доступ до конфіденційних даних щодо індивідів і домогосподарств для науковців з метою проведення історичних чи наукових досліджень.

Цей проект заснований лютому 2010 року за ініціативи GENES і INSEE, наразі охоплює понад 500 дослідників, що беруть участь у більш ніж 200 науково-дослідних проектах. Такий тип доступу вже давно існує в більшості інших країн. За допомогою системи віддаленого доступу CASD гарантує комфортний, чутливий і гнучкий сервіс з використання даних. Крім того, спільно з Паризькою школою економіки GENES створив Інститут державної політики з метою розширення спектру соціально-економічних інструментів оцінки політики держави.

Навчальна пропозиція власних ресурсів GENES значно зросла в умовах об’єднання ресурсів її складових установ завдяки стратегії, що базується на ідеї зосередження студентських можливостей та науково-дослідної роботи в галузі кількісної економіки і соціальних наук, прикладної математики, фінансів, актуарних наук, маркетингу, статистики в медичній галузі, інформатики й обробки інформації тощо.

Akademia WSB

Фото: Вища Школа Бізнесу в Домброві-Гурнічій.Akademia WSB (Польща) була заснований в 1995 році у м. Домброві-Гурнічій (Польща). і з тих пір вона постійно реагує на потреби ринку освіти. Вона пропонує конкурентоспроможне і сучасне навчальне середовище. Під час навчання можна скористатися лабораторіями і навчальними об’єктами. Крім того, навчання в університеті не обмежується тільки теорією – можна перевірити свої знання на практиці і реальних життєвих ситуаціях.

Akademia WSB в Домброві-Гурнічій також надає можливість дізнатися про польську культуру і як польські студенти живуть і проводять свій вільний час.

За останні кілька років університет брав участь у багатьох міжнародних проектах. З кожним роком це число зростає і Akademia WSB докладає всіх зусиль, щоб запропонувати своїм студентам програми, що відповідають їх інтересам і потребам.

В даний час в Вищій школі бізнесу навчаються 6000 студентів, і це число постійно зростає.

Вища банківська школа в м. Познань

Логотип: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB).Вища банківська школа в м. Познань (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB)) – це найбільша у Польщі група вищих навчальних закладів у сфері бізнес-освіти. Понад 20 років досвіду у підготовці фахівців, а також співпраця з представниками ринку праці сприяли тому, що пропоновані напрями підготовки та спеціальності відповідають актуальним потребам ринку, а отриманий диплом полегшує пошуки бажаного місця праці.

Університети WSB – це навчальні заклади, які мають широкий вибір спеціальностей одночасно з оптимально організованим навчальним процесом, що дозволяє студентам поєднувати навчання з роботою.

Фото: Вища банківська школа в м. Познань.В рейтингу загальнопольського тижневика «Wprost», складеному у 2014 році, Університети WSB було визнано працедавцями найкращою групою недержавних вищих навчальних закладів в Польщі.

Банківська школа в Познані – це найбільша недержавна школа в Польщі, яка була заснована в 1994 році і на даному етапі в її активі – 210 000 студентів і випускників.

Навчальний процес організований таким чином, щоб кожен студент міг знайти час і на навчання, і на роботу, і на розвиток власних захоплень та зацікавлень.

Штатний персонал Університетів WSB – це понад 100 науково-педагогічних та педагогічних працівників. До співпраці також залучені найкращі викладачі Політехнічних ВНЗ, а також партнерських іноземних ВНЗ.

Значну кількість занять в Університетах WSB проводять викладачі-практики, які охоче діляться зі студентами багатством професійного досвіду. Серед них є директори та працівники банків, агенцій нерухомості, органів фінансового контролю, митних служб, креативні директори, фахівці з PR, торгівлі, міжнародних фінансів, керівники відділів маркетингу, експерти консалтингових фірм, власники бюро подорожей та туристичних агенцій.

WSB співпрацює з міжнародними стипендіальними та грантовими програмами.

Жешувський університет

Логотип: Uniwersytet Rzeszowski.Жешувський університет (Uniwersytet Rzeszowski), заснований 1 вересня 2001 року, знаходиться у рейтингу найкращих навчальних закладів і вважається одним із найпрестижніших закладів освіти Польщі.

На 10-ти факультетах, сьогодні тут навчається близько 22 тисяч студентів. Штат викладачів та наукових співробітників налічує більше 2000 осіб.

Університет активно співпрацює з різними стипендіальними та грантовими програмами: ERASMUS та CEEPUS, фондом Олександра фон Гумбольдта, DAAD та ін.

Фото: Жешувський університет.Підтримка та розвиток співпраці Жешувського університету із закордонними вищими навчальними закладами дає можливість студентам активно залучатися до наукової діяльності, отримувати гранти та стипендії на навчання, проходити стажування, приймати участь у семінарах і конференціях закордоном.

Студентам надається можливість навчання польською та англійською мовами.

Вища школа інформатики та мистецтв у м. Лодзь

Логотип: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi.Вища Школа Інформатики та Мистецтв у м. Лодзь (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi (WSIU)) є одним з найбільших навчальних закладів інформаційного напрямку в Лодзькому і Куявсько-Поморському регіонах.

WSIU пропонує програми бакалаврату, магістратури, післядипломної освіти, а також дистанційну форму онлайн-навчання за програмами магістратури, плюс навчання в академіях Microsoft IT Academy й CISCO.

Фото: Вища школа інформатики та мистецтв у м. Лодзь.Програми надаються на трьох факультетах: факультеті інформатики та менеджменту, факультеті педагогіки та промоції здоров’я та факультеті мистецтв і дизайну за такими освітніми напрямами, як інформаційні технології, адміністрація та управління, комп’ютерна графіка, дизайн інтер’єрів, фізіотерапія, фізична культура, педагогіка, освіта та косметологія.

Університет інформатики та прикладних знань з самого початку поставив собі головну за мету давати студентам такі знання і вміння, володіння якими дозволить випускникам впевнено почувати себе на ринку праці.

Батумський державний університет імені Шота Руставелі

Фото: Батумський державний університет імені Шота Руставелі.Батумський державний університет імені Шота Руставелі (БДУ) – важливий науковий, освітній та культурний центр Грузії. Його історія сходить до 1893 року, коли в Батумі розпочалося будівництво чоловічої гімназії.

Батумський державний університет був створений у 1990 році на основі Педагогічного інституту рішенням Кабінету Міністрів Грузії. Нині БДУ включає 9 факультетів: гуманітарних наук, освіти, бізнесу та економіки, права, соціальних і політичних наук, охорони здоров’я, фізико-математичний і комп’ютерних наук та природничих наук, технологічні, туризму. Він також охоплює 3 науково-дослідних інститути: Інститут гуманітарних та соціальних наук, Інститут аграрних та мембранних технологій, Інститут фітопатології та біорізноманіття. Факультет соціальних наук, бізнесу та права було засновано у 2006 році на базі економічного та юридичного факультетів. У 2009 році до університету був приєднаний Батумський ботанічний сад. Крім спеціальних кафедр факультетів, нині функціонують 9 університетських кафедр. Наразі близько 6000 студентів здійснюють професійне навчання за бакалаврськими, магістерськими й докторськими програмами. В університеті викладають 273 штатні професори, понад 70 дослідників і 387 запрошених професорів. Широко використовуються в університеті сучасні технології навчання, в тому числі навчання он-лайн.

Батумський державний університет імені Шота Руставелі є багатофункціональним освітнім та науковим закладом, де створений єдиний простір академічної та професійної освіти і наукових досліджень у співпраці зі студентами, викладачами, вчителями та дослідниками. Навчальний потенціал, традиції та географічне розташування БДУ визначають пріоритети його науково-дослідної діяльності. Академічні та наукові співробітники університету успішно працюють у напрямах природничих наук, гуманітарних наук, соціальних наук, права, математичних та комп’ютерних наук, інженерії, технологій, бізнесу, охорони громадського здоров’я, а також сільськогосподарських питань. Науковцями університету були реалізовані ряд науково-дослідних проектів міжнародного та національного значення.

Факультет комерційних та бізнес наук в м. Целе

Фото: Факультет Комерційних та Бізнес Наук в м. Целе.Факультет комерційних та бізнес наук (FCBS) є вищим навчальним закладом з п’ятьма підрозділами по всій Словенії. Він вважається одним з провідних приватних інститутів комерції в Словенії, і не дарма, ефективне поєднання теорії та практики створює висококваліфікованих випускників з навичками і знаннями, застосовуваними і в бізнесі, і в державному секторі на європейському рівні. FCBS також співпрацює з AIESEC, найбільшою в світі студентською організацією, яка допомагає студентам зі всьому світу розвивати свій потенціал і нести позитивний вплив на суспільство.

Університет економіки в м. Варна

Фото: Університет Економіки в м. Варна.З історією в майже 100 років, більш ніж 123000 випускників-економістів, міжнародними студентами з більш ніж 60 країн, Університет економіки в м. Варна ніколи не перестає зміцнювати свою репутацію. З балом 8,46 інституційної акредитації, виданим Національним Агентством Оцінки та Акредитації, 22 акредитованих бакалаврських програм, 34 для магістрів, і 130 міжнародних співпрацюючих університетів, Університет Економіки вважається одним з кращих економічних вузів, як і в Болгарії, так і в ЄС.

Університет Pallasz Athene, Угорщина

Фото: Університет Pallasz Athene, Угорщина.Університет Pallasz Athene – новіший університет в Угорщині, який був створений шляхом інтеграції Коледжу Кечкемет і Коледжу Сольнока. Університет є важливим центром вищої освіти і наукових досліджень, де студенти, бакалаври та магістри можуть отримати диплом в галузі машинобудування, інформаційних технологій, економіки, сільського господарства та підготовки вчителів.

Університет є засновником подвійної моделі освіти в Угорщині. Вищі навчальні курси професійного навчання на базі середньої освіти і курсів підвищення кваліфікації, участь у міжнародних наукових конференціях, сучасне обладнання будівель, акредитовані лабораторії, спеціальні курси для управління талантами. З цих причин університет Pallasz Athene вважається одним з кращих вищих навчальних закладів, як в Угорщині, так і в Європі.

Факультет соціальних та економічних наук університету імені Коменського в Братиславі

ФотоФакультет соціальних та економічних наук університету імені Коменського був створений 5 червня 2002 року, ставши 13-им факультетом Університету імені Коменського в Братиславі, на підставі рішення канцлера університету Коменського, твердження Вченої ради УК і акредитаційної комісії МoE SR.

Основна мета полягала в тому, щоб надати міждисциплінарний характер новому факультету в існуючий системі освіти, а також в дослідженні, таким чином, що підготовка випускників відповідала вимогам поточного попиту на ринку праці в Словаччині і за кордоном. Факультет, від його заснування, працює за основними принципами Болонського процесу, такі як поглиблення якості освітніх процесів, підвищення мобільності студентів, викладачів і наукових співробітників, зміцнення європейського виміру в університетській освіті. Три-рівнева кредитна система навчання в університеті пропонує програми навчання бакалавра, магістрам та докторам науки.

Національний інститут статистики та прикладної економіки, Рабат, Марокко.

Національний інститут статистики та прикладної економіки, Рабат, Марокко.Національний інститут статистики і прикладної економіки (INSEA) є одним із найстаріших економічних вищих навчальних закладів в Марокко і до сих пір залишається одним з найпрестижніших марокканських ВНЗ. Розташований в Рабаті, він був започаткований у 1961 році. Працює за підтримки Економічної комісії для Африки (ЕКА)

INSEA забезпечує навчання, яке придає рівну увагу статистиці і економічному аналізу, і пропонує навчання в сферах аналізу, фінансів, демографічних та операційних досліджень. Це перша школа, яка запропонувала навчання за допомогою комп’ютерів на національному рівні і розробила перший комп’ютер для королівства і в 1974 році.

Випускники INSEA володіють навичками, що дозволяють їм проводити аналіз і економічне прогнозування, розробку інформаційних та статистичних систем, але вони також здатні розробляти моделі для поліпшення складного аналізу ринку, поліпшення цільового маркетингу і вимірювання ризику в різних сферах діяльності.

Крім того, навчання в INSEA не обмежується технічними аспектами проектування, але також поширюється на управління, спілкування і добре знання соціально-економічної і політичної обстановки. Очікується, що випускники INSEA гратимуть стратегічну роль на різних етапах процесу економічного і соціального розвитку, проводячи кар’єру в державному секторі, місцевих громадах і приватному секторі: страхові компанії банківських компаній, великі компанії і національні транснаціональні корпорації.

Бізнес школа PAR

Бізнес школа PAR.Бізнес школа PAR – це бізнес-школа в Приморсько-Горанській жупанії, Рієка, Хорватія. Вона була заснована в 2007 році. PAR пропонує курси Бізнес-менеджменту, які складаються з економічних та логістичних досліджень, як частини обов’язкових модулів. Студенти отримують знання в галузі математики, іноземних мов, інформаційних технологій та ін. Студенти ПАР вивчають й практичні навички, такі як управління проектами, методи навчання, управління людьми та англійська мова.

Балтійська міжнародна академія

Балтійська міжнародна академія.Балтійська міжнародна академія є одним з найбільших недержавних вищих навчальних закладів у країнах Балтії, яка була заснована в 1992 році.

Філії Академії розташовані в найбільших містах Латвії: Даугавпілс, Резекне, Вентспілс, Єлгава, Лієпая, Єкабпілс, Смілтен і, таким чином, Академія представлена у всіх регіонах Латвії.

Академія реалізує 32 навчальні програми в 11 областях навчання на всіх рівнях освіти, починаючи з коледжу (1-го рівня вищої професійної освіти) до вищих докторських ступенів. Основними напрямками навчання є: економіка, бухгалтерський облік та податкове управління, фінанси та банківська справа, менеджмент.

Всі реалізовані навчальні програми в Академії пройшли Національну акредитацію та отримали позитивну оцінку міжнародних експертів.

За час існування Академію закінчило понад 26 000 осіб.

Вищий навчальний заклад має широку мережу міжнародних партнерів як в Європейському Союзі, так і за її межами, що забезпечує міжнародне міжкультурне середовище в межах установи та розвиток різних сфер міжнародного співробітництва, що дає різноманітні можливості як для вчених, так і для студентів . На сьогодні Академія підписала понад 260 угод про співробітництво з університетами по всьому світу, у тому числі 110 угод за програмою Erasmus+.

Співпраця між університетами включає в себе такі напрями, як розробка та реалізація програм подвійного диплому та короткотермінових програм (стажувань, літніх шкіл, навчання тощо), обміну студентами та науковцями, спільна наукова робота, дослідження та публікації, спільна участь у проектах Erasmus+.

Овідійський університет в Констанці

Овідійський університет в Констанці.Овідійський університет – найбільший європейський університет на Чорному морі. Розташований у місті Констанца, найбільше місто в Добрудзі та південній Румунії, університет знаходиться в економічно потужному регіоні, який являє собою культурний міст між Сходом і Заходом, східними воротами до Європейського Союзу.

Овідійський університет був державним вищим навчальним закладом, заснованим у 1961 році. У 1990 році він став загальноосвітнім університетом, з бакалаврськими, магістерськими та докторськими програмами за високими європейськими стандартами якості. Університет отримав високу ступінь захисту з боку національних та міжнародних акредитаційних установ. З більш ніж 15 000 учнями Овідійський університет є найбільшим європейським університетом на Чорному морі.

Університет вибрав ім’я римського поета Публій Овідій Назон, який провів останні роки життя в давньогрецькій колонії Томіс. Покровитель університету залишив незмінну спадщину усьому світові, спадщину, яка навчає через міф про Пігмаліон Метаморфоз, про пристрасті та любові, про створення та трансформацію.

Овідійський університет – це всеосяжний, багатокультурний вищий навчальний заклад, місія якого – створення, підтримка та поширення знань суспільству через освіту, дослідження та художню творчість за європейськими стандартами. Університет активно займається громадою та має вплив на весь Чорноморський регіон, Європу та за її межами.

Університетом Стефана Чел Маре в Сучаві

Університетом Стефана Чел Маре в Сучаві.Університет Стефана Чел Маре в Сучаві є одним із найбільш швидкозростаючих університетів у східноєвропейському регіоні, що забезпечує вищу освіту за високими стандартами якості за порівняно низькою ціною. Це один з небагатьох університетів у цьому регіоні з комплексною навчальною програмою, що включає понад 100 програм на бакалавраті, магістратурі, докторантурі та післядипломному рівні з усіх п’яти вищих факультетів (мистецтвознавство, інженерія та інформатика, природничі науки, природничі науки і соціальні науки). Унікальний освітній аванпост, який налічує майже півстоліття, транснаціональна платформа університету спрямована на відкриття, збереження і поширення знань при просуванні основних європейських принципів, таких як єдність завдяки різноманітності, в області, де довіру і самобутність Європейського союзу необхідно зміцнювати і розширювати.

Університет розташований в прекрасній та багатонаціональній землі Буковини, університет оточений найбільшою щільністю пам’ятників ЮНЕСКО з цієї частини Європи, пам’ятками дорогоцінного мистецтва, великим духовним життям і багатими фольклорними традиціями, що дають студентам чудові можливості для позакласної діяльності.

Також виділяється здатність університету підтримувати регіональний розвиток на національному рівні в межах північно-східного регіону, а також на транснаціональному рівні через тісні партнерські відносини між Україною та Республікою Молдова.

Університет Стефана Чел Маре в Сучаві – це румунський вищий навчальний заклад, розташований під час злиття важливих європейських культур та цивілізацій. Його місія полягає у збереженні та розвитку культурної різноманітності, зміцненні відносин з румунами через кордон шляхом заохочення нових двосторонніх угод та партнерських відносин з університетами Європейського Союзу, а також з вищими навчальними закладами з країн Східної Європи, які не входять в ЄС.

Варшавська школа економіки

Варшавська школа економіки.Варшавська школа економіки була заснована в 1906 р. Августом Зелінським як перший в Польщі економічний університет.

Близько 13700 зараховано в школу студентів на бакалаврські та магістерські програми, понад 700 навчаються на докторантурі та понад 4900 навчається на інших післядипломних курсів. Варшавська школа економіки налічує понад 790 викладачів та дослідницьких кадрів.

Студенти Варшавської школи економіки представляють майже 60 країн.

Варшавська школа економіки – це інноваційний економічний університет, який розвиває інтелектуальний потенціал і створює лідерів у відповідь на виклики майбутнього. Він є впливовим центром наукових досліджень, нових ідей і ініціатив, що проводяться академічною спільнотою і випускниками, а також представниками бізнесу та державної адміністрації. Як автономний та соціально-відповідальний університет Варшавська школа економіки заохочує етичне громадянство за допомогою своєї діяльності в галузі викладання, досліджень і соціального участі.

Тренченський Університет Олександра Дубчека у Тренчині

Тренченський університет імені Олександра Дубчека в Тренчині заснований у 1997 році рішенням Національної ради Словацької Республіки та є одним із наймолодших університетів Словацької Республіки.

Відповідно до Закону про вищі навчальні заклади були створені базові складові університету: факультет спеціальних технологій, факультет мехатроніки, факультет промислових технологій у Пухові та факультет соціально-економічних відносин. Пізніше, у 2004 році, для навчання та досліджень у галузі охорони здоров’я був створений Інститут охорони здоров’я та медсестринства, а в 2006 році його перетворено на факультет охорони здоров’я.

У р. У 2002 році відповідно до Закону про вищу освіту його було перетворено на державний вищий навчальний заклад.

З 2016 року до складу університету входить Центр функціональних та поверхневих функціональних окулярів (FunGlass), який є одним із 10 успішних проектів зі створення Центру передового досвіду Європейської рамкової програми досліджень та інновацій Horizon 2020. Загальним наміром було побудувати міжнародно визнаний центр. Спеціалізація — чудові дослідження в області стекол зі специфічними властивостями (люмінесцентні, електричні, сорбційні) та функціоналізації поверхні звичайних стекол, модифікація їх властивостей та виділення нових функціональних можливостей із застосуванням, напр. в енергетиці, автомобільній промисловості та охороні здоров’я.