Юридичний відділ

Юридичний відділ Національної академії статистики, обліку та аудиту є самостійним структурним підрозділом, у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, в тому числі постановою КМУ від 26.11.2008 №1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також іншими нормативно-правовими актами.

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, Академією та її працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Академії в судах.

Юридичний відділ підпорядковується ректорові Академії.

Контактна інформація

закрити

Кабінети №60, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04197
телефони: +380 (44) 486-73-25
e-mail: p_kornienko@ukr.net

Юристконсульт

photo

Корнієнко Петро Сергійович

положення: Завідувач відділом, професор
доктор юридичних наук, професор, адвокат

резюме

Детальніше