Антикорупційні заходи

Антикорупційні заходи в Національнії академії статистики, обліку та аудиту.

У даному розділі міститься інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”(№ 1700-VII) , а також з метою забезпечення відкритості та прозорості.

Нормативно-правова база

Міжнародні акти

Національне законодавство

Інформування про прояви корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Національній академії статистики, обліку та аудиту – доктор юридичних наук, професор Корнієнко Петро Сергійович.

Увага ! Інформація про прояви корупції серед працівників Академії може бути надана Уповноваженій особі  особисто заявником (кабінет № 60), за телефоном: +380 (44) 486-72-86, на електронну адресу anticorruption_nasoa@ukr.net

Конфіденційність отримання інформації гарантована.

Роз’яснення Уповноваженої особи

Перелік посадових осіб НАСОА, які подають електронні декларації

 Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України від 25.01.2017 р. № 2690/39474-0-33-16/11 (офіційний лист) в системі вищої освіти електроні декларації подають: ректор; проректори; головний бухгалтер; начальник планово-фінансового відділу.

Верховна Рада України 21.12. 2016 р. прийняла закон за № 1798-V111 «Про Вищу раду правосуддя».  Цим Законом (набув чинності  з 05.01.2017 р.) внесені зміни до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції». Змінами передбачено, що дія розділу V11 «Фінансовий контроль» не поширюється, зокрема, на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів  та їх заступників), науки (крім президента, віце-президентів, членів президій та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук, керівників НДІ та інших наукових установ). Міністерство юстиції України листом від 25.01.2017 за №2690/39474-0-33-16/11   дало роз’яснення, що дія розділу V11 Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється …на посадових осіб закладів освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників).

Таким чином,  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та вищезазначеного роз’яснення Міністерства юстиції України, в Національній академії статистики, обліку та аудиту електроні декларації подають: ректор та його заступники (проректори). З роз’ясненням щодо порядку заповнення електронних декларацій можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НАЗК –  https://nazk.gov.ua/deklaraciya.

Подання декларацій про майно та доходи в паперовому вигляді діючим законодавством не передбачено.

Невчасне подання декларацій тягне за собою відповідальність передбачену чинним законодавством України.

Методичні рекомендації з питань подання декларацій