fbpx

Відділ кадрів

Відділ кадрів – це самостійний структурний підрозділ Академії, основними завданням якого є: задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, забезпечення дотримання принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям згідно вимог чинного законодавства, прогнозування розвитку персоналу, документальне оформлення трудових відносин.

Основні задачі та функції відділу:

  • Організація та систематичне удосконалення кадрового забезпечення.
  • Приймання документів для укладення строкових трудових договорів та контрактів з науково-педагогічними працівниками.
  • Оформлення документів при укладенні трудових договорів з допоміжним персоналом.
  • Організація роботи щодо обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників Академії.
  • Розрахунок штатної чисельності професорсько-викладацького складу кафедр.
  • Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу кадрового забезпечення.

Склад відділу