Аспірантура та докторантура

Завідувач відділу

photo

Шульга Світлана Володимирівна

положення: Завідувач відділу, доцент
кандидат економічних наук, доцент

резюме

Детальніше

Аспірантура та докторантура Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі по тексту – Академія) є структурним підрозділом Академії, основним завданням якого є підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Майбутні науковці та викладачі навчаються за спеціальностями:

 • 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.10 – статистика.

До аспірантури на конкурсній основі зараховуються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальної дисципліни, із філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької).

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Документи

Вступники до аспірантури Академії подають такі документи:

 • Заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності;
 • Особовий листок з обліку кадрів (завірити за місцем роботи);
 • 2 фото 3х4;
 • Автобіографія (докладно);
 • Копії дипломів (спеціаліста або магістра);
 • Копії додатків до дипломів (з оцінками);
 • Список наукових праць (якщо є);
 • Ф.2.2. про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • Реферат із теми дисертації;
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії першої сторінки паспорта;
 • Копія трудової книжки (завіряти у відділі кадрів за місцем роботи);
 • 2 папки (1 – швидкозшивач, 1 – із зав’язками);
 • 10 конвертів, канцелярські приналежності;
 • Паспорт, диплом, додаток до диплома (з оцінками) – подаються особисто.

Термін навчання в аспірантурі Академії становить 4 роки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68б, Відділ аспірантури та докторантури, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (50) 352-01-35

e-mail: aspirantura_nasoa@ukr.net