Аспірантура та докторантура

Завідувач відділу

photo

Шульга Світлана Володимирівна

положення: Завідувач відділу, доцент
кандидат економічних наук, доцент

резюме

Детальніше

Аспірантура Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі по тексту – НАСОА) є структурним підрозділом, основним завданням якого є підготовка у сфері вищої освіти докторів філософії та докторів наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» за наступними спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ви маєте змогу ознайомитись з правилами прийому до аспірантури.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Прийом заяв і документів до аспірантури проводяться у строки:

Етапи вступної кампанії Терміни
Прийом заяв та документів 5 – 28 лютого 2018 року

22 – 31 жовтня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань 1 – 30 березня 2018 року

5 – 15 листопада 2018 року

Термін зарахування 2 квітня 2018 року

16 листопада 2018 року

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

Документи

Вступники до аспірантури Академії подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6);
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома;
 • медичну довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • список і копії опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (з оцінками) – подаються особисто.

Термін навчання в аспірантурі Академії становить 4 роки.

Вартість підготовки докторів філософії у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2018 році (очна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки в рік (грн.)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 18 000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 18 000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 18 000

Вартість підготовки докторів філософії у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2018 році (заочна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки в рік (грн.)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 14 000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 14 000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 000

Вартість підготовки докторів філософії – іноземних громадян у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2018 році (очна/заочна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки в рік (дол. США)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 1500 / 1000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1500 / 1000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1500 / 1000

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68б, Відділ аспірантури та докторантури, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (50) 352-01-35

e-mail: StShylga@ukr.net