Аспірантура та докторантура

Аспірантура Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі по тексту – НАСОА) є структурним підрозділом, основним завданням якого є підготовка у сфері вищої освіти докторів філософії та докторів наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» за наступними спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ви маєте змогу ознайомитись з правилами прийому до аспірантури НАСОА у 2024 році.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

Документи

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6);
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома;
 • довідка про флюорографічне обстеження;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • список і копії опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє паспорт та диплом (оригінал) про здобутий  ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

Термін навчання в аспірантурі Академії становить 4 роки.

Вартість підготовки

Вартість підготовки докторів філософії у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2021 році (очна форма навчання):

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки (грн / рік)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 18 000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 18 000
072 Фінанси, банківська  справа та страхування 18 000

Вартість підготовки докторів філософії у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2021 році (заочна форма навчання):

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки (грн / рік)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 14 000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 14 000
072 Фінанси, банківська  справа та страхування 14 000

Вартість підготовки докторів філософії – іноземних громадян у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2021 році (очна/заочна форма навчання):

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки (дол. США / рік)
денна / заочна ф.н.
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 1500 / 1000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1500 / 1000
072 Фінанси, банківська  справа та страхування 1500 / 1000

Контактна інформація

закрити

Кабінети №68-б, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04197
телефони: +380 (44) 484-48-93, +380 (50) 352-01-35
e-mail: StShylga@ukr.net