Аспірантура та докторантура

Завідувач відділу

photo

Шульга Світлана Володимирівна

положення: Завідувач відділу, доцент
кандидат економічних наук, доцент

резюме

Детальніше

Аспірантура Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі по тексту – Академія) є структурним підрозділом Академії, основним завданням якого є підготовка у сфері вищої освіти докторів філософії та докторів наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» за наступними спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

закрити

Строки вступних випробувань з 4 по 28 квітня 2017 року.

Документи

Вступники до аспірантури Академії подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (витяг із залікової відомості), особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома, засвідчені в установленому порядку;
 • медичну довідка про стан здоров’я за формою № 286-о;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • список і копії опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
 • копію 1, 2, 11-ї сторінок паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (з оцінками) – подаються особисто.

Термін навчання в аспірантурі Академії становить 4 роки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68б, Відділ аспірантури та докторантури, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (50) 352-01-35

e-mail: aspirantura_nasoa@ukr.net, StShylga@ukr.net