Аспірантура та докторантура

Завідувач відділу

photo

Шульга Світлана Володимирівна

положення: Завідувач відділу, доцент
кандидат економічних наук, доцент

резюме

Детальніше

Аспірантура Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі по тексту – НАСОА) є структурним підрозділом, основним завданням якого є підготовка у сфері вищої освіти докторів філософії та докторів наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» за наступними спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ви маєте змогу ознайомитись з правилами прийому до аспірантури НАСОА у 2019 році.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Оголошується вступна кампанія до аспірантури НАСОА

Прийом заяв і документів до аспірантури проводяться у строки:

Етапи вступної кампанії Терміни
Прийом заяв та документів 11 – 18 лютого 2019 року

14 – 21 жовтня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань 20 – 28 лютого 2019 року

24 – 31 жовтня 2019 року

Термін зарахування 1 березня 2019 року

1 листопада 2019 року

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі.

Документи

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6);
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома;
 • довідка про флюорографічне обстеження;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • список і копії опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє паспорт та диплом (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і додаток до нього.

Термін навчання в аспірантурі Академії становить – 4 роки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68б, Відділ аспірантури та докторантури, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (50) 352-01-35

e-mail: StShylga@ukr.net

Вартість підготовки докторів філософії у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2019 році (очна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки в рік (грн.)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 18 000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 18 000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 18 000

Вартість підготовки докторів філософії у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2018 році (заочна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки в рік (грн.)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 14 000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 14 000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 000

Вартість підготовки докторів філософії – іноземних громадян у Національній академії статистики, обліку та аудиту зарахованих на навчання у 2019 році (очна/заочна форма навчання)

Галузь знань Спеціальність Вартість підготовки в рік (дол. США)
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка 1500 / 1000
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1500 / 1000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1500 / 1000