Мова освітнього процесу

Відповідно до пункту 1.5. Статуту Національної академії статистики, обліку та аудиту мова навчання визначається відповідно до Конституції України і законодавства щодо засад державної мовної політики, Декларації прав національностей України, та інших вимог чинного законодавства України, в тому числі міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.