Щомісячні Архіви: Травень 2023

«Глобальна продовольча безпека: виклики війни в Україні»

«Глобальна продовольча безпека: виклики війни в Україні»

05 травня 2023 року кафедрою менеджменту, маркетингу та публічного управління був проведений науковий семінар на тему: «Глобальна продовольча безпека: виклики війни в Україні». Разом з членами студентського наукового товариства  «Підкорювачі наукових вершин» обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та місце України в її забезпеченні. Модератор заходу В. Пархоменко зазначила, що Україна є потужним експортером агропродукції. Українську олію, хліб з української пшениці чи українську курятину можна зустріти чи не в кожній країні світу. Але через війну можливість України експортувати продукцію стрімко зменшується, причому не лише через заміновані землі, зірвані терміни посівної, а й через знищену інфраструктуру, заблоковані порти, постійну загрозу зриву зернової угоди та міграцію українців. Тому з кожним днем війни все більша […]

«Цифрове майбутнє банкінгу»

«Цифрове майбутнє банкінгу»

26 травня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся науковий семінар на тему «Цифрове майбутнє банкінгу». Захід був організований та проведений кандидатом економічних наук, доцентом Артем’євою І.О. Активну участь у семінарі прийняли члени проблемної групи «З проблем розвитку банківської системи» студентського наукового товариства «Фінансист». Зокрема, окрім доповіді Артем’євої І.О., були заслухані доповіді, підготовлені членами проблемної групи: «Блокчейн у банківській сфері» (доповідач Касьян Ангеліна); «Чатботи у банківській системі» (доповідач Матвійчук Анастасія). Зібрання проходило в атмосфері жвавої зацікавленості, учасники отримали можливість висловити свою оцінку процесам цифровізації банківської діяльності та обмінятися думками.

Захист кваліфікаційних робіт магістрів на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування

Захист кваліфікаційних робіт магістрів на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування

30 травня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики обліку та аудиту відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів. На захисті були присутні голова екзаменаційної комісії Онишко С. В.  (доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету), Шульга С.В. (доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА),  Бондарук Т. Г. (доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти), Момотюк Л. Є. (доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської […]

«Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень економічного розвитку незалежної України»

«Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень економічного розвитку незалежної України»

22 травня 2023 року кафедрою менеджменту, маркетингу та публічного управління був проведений науковий семінар на тему: «Методологічні засади порівняльно-історичних досліджень економічного розвитку незалежної України». Модератор, доцент кафедри, Залюбовська Світлана Сергіївна, ознайомила студентів із економічною думкою в Україні у другій половині XIX ст., яка була орієнтована на аналіз тих позитивних змін, що відбувались у пореформеній економіці, водночас вона переживала певний занепад, пов’язаний із процесом становлення, вибору оптимального напряму, що відповідав би українській специфіці, i тому відзначалася великою різноманітністю напрямів. Українські представники цих напрямів в основу своїх позицій ставили національне визволення України з-під колоніального ярма. Залюбовська С.С. звернула увагу на те, що масштаб економічних перетворень в 90-х роках ХХ століття став втіленням зусиль […]

Вітаємо із перемогою у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року»

Вітаємо із перемогою у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року»

Вітаємо Сергія Любомировича Гуменного, викладача «Історії української державності та культури», кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін НАСОА, із перемогою у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року» за підсумками діяльності у 2022 році. Бажаємо нових професійних та наукових досягнень, міцного здоров’я, миру та добробуту!

«Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні»

«Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні»

16 травня 2023 року на кафедрі менеджменту, маркетингу та публічного управління було проведено круглий стіл на тему «Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні» (модератор – к.е.н. Луньова Т.С.). Учасниками заходу охарактеризовано основні положення законодавства України щодо функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення, наголошено про поновлення ринку під час війни, розглянуто діючі ціни за 1 гектар землі за регіонами. Учасники круглого столу дійшли висновку, що після закінчення війни ринок землі запрацює на повну потужність, що дозволить збільшити виробництво продукції в аграрному секторі країни.

Співпраця кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці НАСОА з Головним управлінням статистики у м. Києві

Співпраця кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці НАСОА з Головним управлінням статистики у м. Києві

2 травня 2023 р. в рамках співпраці Національної академії статистики, обліку та аудиту та Головного управління статистики у м. Києві, а також відповідно до плану засідань наукового студентського гуртка “Аналітик” кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, доцентами кафедри  Голубовою Г. В. та Червоною С. П. проведено вебінар для здобувачів вищої освіти ОПП «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» на тему: «Обстеження умов життя домогосподарств м. Києва». В рамках вебінару були обговорені методологічні питання проведення таких вибіркових спостережень, а також результати дослідження, зокрема: статево-віковий склад та середній розмір домогосподарств м. Києва; структура грошових доходів та витрат домогосподарств столиці; прожитковий мінімум та споживчий кошик середньостатистичного киянина; середнє споживання продуктів харчування на місяць одного […]

Статистична грамотність населення – запорука успіху економічно процвітаючої країни!

Статистична грамотність населення – запорука успіху економічно процвітаючої країни!

Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, за сприяння редакційно-видавничого відділу НАСОА, опублікувала навчальний посібник “Статистика” за загальною редакцією д. н. держ. упр., професора О. Г. Осауленка. Колектив авторів: д.е.н., професор Герасименко С.С., к.е.н., доцент Голубова Г.В., к.е.н., доцент Потапова М.Ю., к.е.н., доцент Червона С.П. У посібнику розглянуто базові питання й положення організації та проведення статистичного дослідження соціально-економічних явищ і процесів. Зміст посібника узгоджено з типовою нормативною програмою дисципліни “Статистика” та міжнародними статистичними стандартами. Навчальний посібник складається із десяти розділів та охоплює питання теоретичного та практичного значення і розкриває теми від методологічних засад статистики до багатовимірних методів аналізу. Видання розраховане на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів […]

Підсумки ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді»

Підсумки ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді»

10 травня 2023 року кафедрою статистики, IT та математичних методів в економіці було проведено щорічну Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді». Науково-практичну конференцію відкрив декан обліково-статистичного факультету, д.е.н. Пилипенко Олексій Іванович, який привітав студентів з початком роботи конференції і побажав плідно попрацювати у ході проведення заходу, а отримані нові знання бути готовими застосувати у майбутній практичній роботі. Також учасників конференції привітали проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи, д.е.н. Шульга Світлана Володимирівна та завідувач кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці, д.е.н., професор Герасименко Сергій Сергійович. Модератор заходу – доцент кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці к.е.н, доцент Олександр Вікторович Ставицький. […]

Неформальна освіта: можливості для саморозвитку та здобуття нових знань!

Неформальна освіта: можливості для саморозвитку та здобуття нових знань!

У рамках вивчення дисциплін «Фінанси підприємств» (викладач – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Заїчко І.В.) та «Публічні фінанси» (викладач – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Богріновцева Л.М.) здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування» пройшли онлайн курси «Підприємництво. Власна справа в Україні», «Фінансовий менеджмент» та «Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами» на платформі Prometheus. Загалом, здобувачі отримали більше 30 сертифікатів, що засвідчують успішне проходження курсів. Щиро дякуємо викладачам за мотивацію здобувачів до отримання нових знань і пишаємося успіхами наших здобувачів!!!