Щомісячні Архіви: Травень 2023

Методичний семінар «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи»

Методичний семінар «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи»

04 травня 2023 року старшим викладачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА Мельничук І. О.  було організовано та проведено методичний семінар на тему: «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи». Активними учасниками методичного семінару були здобувачі вищої освіти – члени студентського наукового товариства «Фінансист», до складу якого входять проблемні групи «З проблем розвитку фінансової системи» та «З проблем розвитку банківської системи». Було розглянуто методичні засади управління структурою капіталу підприємства, висвітлено проблемні питання в управлінні структурою позикового капіталу в умовах сучасної кризи та запропоновано сучасні підходи до оптимізації структури капіталу підприємства.

Еразмус+

Еразмус+

Викладачі Національної академії статистики, обліку та аудиту  взяли участь у програмі міжнародної академічної мобільності ЕРАЗМУС+. Делегація Академії в складі проректора з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи С.В. Шульги; завідуючої кафедри фінансів, банківської справи та страхування Т.Г. Бондарук, доцента цієї кафедри І.В. Заїчко; доцентів кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління Н.А. Гринчак та О.М. Мотузки відвідали Університет Овідіус в м. Констанца (Румунія). Декан фінансово-економічного факультету В.В. Пархоменко перебувала в Інституті економіки та фінансів Жешувського університету (м. Жешув, Польща). Було проведено зустрічі з керівництвом та науковцями університетів, представниками офісу Еразмус+.  На зустрічах йшлося про результати освітньої, наукової та міжнародної діяльності й ключові напрями подальшої співпраці. Взято участь в міжнародній конференції «In a digital era through […]