Національний центр обліку та аудиту

Національний центр обліку та аудитуНаціональна академія статистики, обліку та аудиту (надалі – Академія) відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» долучилась  до атестації та підвищення кваліфікації аудиторів України.

Академія має більше ніж тридцятирічний досвід з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузях економіки, статистики, обліку й аудиту.

У складі Академії функціонує спеціальний структурний підрозділ – Національний центр обліку та аудиту (надалі – Центр), створений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 року № 1042-р. Центр безперервно протягом 26 років проводить постійне удосконалення професійних знань аудиторів, розробляє методичні матеріали з питань теорії та практики професійного аудиту. При Центрі створено наукову школу аудиту, члени якої за останні роки захистили в Академії 7 докторських та 6 кандидатських дисертацій з обліку та аудиту. Центр здійснює наукові дослідження за комплексною науковою темою: «Розвиток методології та організації сучасного аудиту».

Академія має сучасну матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати навчання як у денній, так і у дистанційній формах.

Професорсько-викладацькій персонал Академії включає 15 докторів та 30 кандидатів наук з обліку, аудиту, оподаткування, права, фінансів та менеджменту, з яких 5 докторів  наук є сертифікованими аудиторами.

Бібліотека Академії нараховує понад 46 200 одиниць зберігання, а репозитарій – 3 622 записи з питань аудиту, обліку, оподаткування, права, фінансів та менеджменту. За останні роки науково-викладацьким персоналом Академії видано 7 монографій та більше десяти практичних методичних посібників з питань теорії та практики аудиту, а Центром розроблено 15 навчальних програм для безперервного професійного навчання аудиторів з відповідним методичним забезпеченням.

Контактна інформація

закрити

Кабінети №59, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04197

телефон: +380 (44) 484-47-76; +380 (63) 645-82-31 (методист НЦОА Тимощук Лілія Миколаївна)

e-mail: ncaa@nasoa.edu.ua, ncau-nasoa@ukr.net