Перелік послуг НЦОА

Центр надає юридичним та фізичним особам наступні послуги:

  • Підготовка до здачі іспитів на отримання сертифікату аудитора Аудиторської палати України;
  • Підготовка до здач іспитів на отримання сертифікату професійного внутрішнього аудитора Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України;
  • Підвищення кваліфікації практикуючих аудиторів за програмами АПУ;
  • Підвищення кваліфікації практикуючих внутрішніх аудиторів за програмами ГПВАУ;
  • Підвищення кваліфікації практикуючих головних бухгалтерів (бухгалтерів);
  • Проведення корпоративних семінарів-практикумів з питань безпеки бізнесу, протидії шахрайства персоналу, відповідальності головних бухгалтерів; організації системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі управління.
закрити

Послуги Центру є платними. Конкретні умови, час і місце проведення,  вартість послуг слід уточнювати заздалегідь.

Підвищення кваліфікації

Шановні колеги – аудитори! Згідно Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України від 29.06.2017 р. № 347/11, пропонуємо наступні види заходів з удосконалення професійних знань аудиторів, що проводить Національний центр обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту:

Розклад, щодо проведення короткострокових заходів з удосконалення професійних знань аудиторів

Тема Викладачі Час
1. «Новітні вимоги  міжнародних  стандартів аудиту (видання 2015 року)» К.е.н. доц. Лубенченко О.Е. 01.11.2017 (10:00-18:00)
20.11.2017 (10:00-18:00)
04.12.2017 (10:00-18:00)
18.12.2017 (10:00-18:00)
2. «Міжнародний стандарт аудиту 570 (переглянутий) „Безперервність діяльності ( видання 2015 року)» К.е.н. доц. Селіщев С.В. 07.11.2017 (10:00-18:00)
14.11.2017 (10:00-18:00)
28.11.2017 (10:00-18:00)
05.12.2017 (10:00-18:00)
12.12.2017 (10:00-18:00)
3. «Міжнародний стандарт аудиту 260 (переглянутий) „Повідомлення інформації тим,  кого наділено найвищими повноваженнями”» (видання 2015 року) К.е.н. доц. Селіщев С.В. 10.11.2017 (10:00-18:00)
17.11.2017 (10:00-18:00)
30.11.2017 (10:00-18:00)
08.12.2017 (10:00-18:00)
15.12.2017 (10:00-18:00)
4. «Аудит звітів сталого розвитку» К.е.н. доц. Селіщев С.В. 21.11.2017(10:00-18:00)
19.12.2017(10:00-18:00)
22.12.2017(10:00-18:00)
5. «Зміни до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності» К.е.н. доц. Лубенченко О.Е. 27.11.2017 (10:00-18:00)
07.12.2017 (10:00-18:00)