Відділення заочного та дистанційного навчання

В сучасних умовах великим попитом на ринку праці користуються фахівці, які вміють нестандартно мислити, творчо застосовувати знання в непростих виробничих і соціальних умовах. Підготовка саме таких фахівців є основним завданням діяльності відділення заочного та дистанційного навчання Національної академії статистики, обліку та аудит. Ця структура є особливою, так як студенти поєднують навчання з практичною діяльністю на підприємствах різних форм власності, що розташовані у різних регіонах України.

Саме відділення заочного навчання об’єднує і координує навчально-виховну та навчально-методичну діяльність кафедр та інших структурних підрозділів НАСОА з організації підготовки фахівців за заочною формою навчання.

Керівництво відділення

Розклад занять

1 курс

2 курс

5 курс

Основною метою діяльності відділення заочного навчання є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну форму навчання в академію, якісної вищої освіти, їх підготовка як фахівців для потреб державних органів влади, бюджетних установ, податкових організацій, казначейства, приватних підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності.

Підготовка студентів заочної форми навчання здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, ефективності застосування новітніх технологій у навчальний процес.

Освіта

На сьогоднішній день відповідно до ліцензії НАСОА на здійснення освітньої діяльності відділення заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку фахівців за такими освітніми рівнями та спеціальностями:

Підготовка бакалаврів

 • Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»:
  • спеціальність 051 «Економіка».
 • Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»:
  • спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;
  • спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • спеціальність 073 «Менеджмент».

Підготовка магістрів

 • Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»:
  • спеціальність 051 «Економіка».
 • Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»:
  • спеціальність 071 «Облік і оподаткування»;
  • спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • спеціальність 073 «Менеджмент».

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 205, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефони: +380 (44) 484-47-74, +380 (67) 402-17-92
e-mail: f_zao@nasoa.edu.ua, vzn_nasoa@ukr.net