Канцелярія

Основним завданням канцелярії є забезпечення чіткої організації діловодства в Академії у відповідності з основними положеннями ЄДСД, «Примірної інструкції з діловодства…» та інструкцією з організації та ведення діловодства в Академії.

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту та підпорядковується безпосередньо ректору. Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Академії, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями ректора.

Основні завдання: забезпечення чіткої роботи з документами, контроль за підготовкою, оформленням та своєчасним виконанням документів, вживання заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи, організація використання та зберігання документальних матеріалів, закінчених діловодством.

Контактна інформація

закрити

Кабінети №22, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04197
телефони: +380 (44) 484-49-41
e-mail: secretar@nasoa.edu.ua