Спеціалізована вчена рада

Фото: Спеціалізована вчена рада.Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 374 від 28 лютого 2017 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту створено спеціалізовану вчену раду Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальностями:

Голова спеціалізованої вченої ради

 • доктор наук з державного управління, професор Осауленко Олександр Григорович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ректор, спеціальність 08.00.10.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Редько Олександр Юрійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, перший проректор з науково-педагогічної роботи, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, доцент Зоріна Олена Анатоліївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри бухгалтерського обліку, спеціальність 08.00.09.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Герасименко Сергій Сергійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри статистики, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук Калачова Ірина Володимирівна, Київський національний торговельно- економічний університет, професор кафедри туризму, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Каменська Тетяна Олександрівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач Національного центру обліку та аудиту, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Малюга Наталія Михайлівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Пантелеєв Володимир Павлович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, декан економіко-статистичного факультету, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Парфенцева Неля Олексіївна, тимчасово не працює, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Пилипенко Олексій Іванович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, декан факультету обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Попова Валентина Вікторівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри економіки підприємств, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна, ДВНЗ “Запорізький національний університет”, професор кафедри обліку та оподаткування, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Пугачова Марина Володимирівна, тимчасово не працює, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Слободяник Юлія Борисівна, Одеський національний економічний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Сопко Валерія Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри обліку та оподаткування, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Шевчук Володимир Олександрович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, спеціальність 08.00.09.