Спеціалізована вчена рада

Фото: Спеціалізована вчена рада.Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 4 березня 2020 року № 387 в Національній академії статистики, обліку та аудиту створено спеціалізовану вчену раду Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальностями:

Голова спеціалізованої вченої ради

 • доктор наук з державного управління, професор Осауленко Олександр Григорович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ректор, спеціальність 08.00.10.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Редько Олександр Юрійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, перший проректор з науково-педагогічної роботи, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, доцент Зоріна Олена Анатоліївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри обліку та оподаткування, спеціальність 08.00.09.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Герасименко Сергій Сергійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри статистики, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук Кобилинська Тетяна Василівна, Головне управління статистики у Житомирській області, заступник начальника, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Корепанов Олексій Сергійович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри аудиту та підприємництва, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, доцент Лубенченко Ольга Едуардівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач Національного центру обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Малюга Наталія Михайлівна, Житомирський національний агроекологічний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, доцент Мельничук Наталія Юріївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Пантелеєв Володимир Павлович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри обліку та оподаткування, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Парфенцева Неля Олексіївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри статистики, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Пилипенко Олексій Іванович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, декан обліково-статистичного факультету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Пугачова Марина Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри статистики та демографії, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Слободяник Юлія Борисівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Сопко Валерія Василівна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри обліку та оподаткування, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Шевчук Володимир Олександрович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри аудиту та підприємництва, спеціальність 08.00.09.