Спеціалізована вчена рада

Фото: Спеціалізована вчена рада.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21 листопада 2013 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту створено спеціалізовану вчену раду Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальностями:

Голова спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Шевчук Володимир Олександрович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, спеціальність 08.00.09.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Малюга Наталія Михайлівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, доцент Зоріна Олена Анатоліївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри бухгалтерського обліку, спеціальність 08.00.09.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • доктор економічних наук, професор Бондарук Таїсія Григорівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри фінансів, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Брадул Олександр Михайлович, Криворізький національний університет, в.о. завідувача кафедри обліку та державного фінансового контролю, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Бутинець Франц Францович, Вінницький фінансово-економічний університет, завідувач кафедри обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Герасимович Анатолій Михайлович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри менеджменту банківської діяльності, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Кадієвський Володимир Андрійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри економічної кібернетики, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Кулинич Омелян Іванович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри прикладної статистики, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, спеціальність 08.00.10;
 • доктор наук з державного управління, професор Осауленко Олександр Григорович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ректор, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Пантелеєв Володимир Павлович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, декан економіко-статистичного факультету, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Парфенцева Неля Олексіївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри прикладної статистики, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Пилипенко Олексій Іванович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, декан факультету обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Попова Валентина Вікторівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри економіки підприємств, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Пугачова Марина Володимирівна, Науково-технічний комплекс статистичних досліджень, генеральний директор Науково-технічного комплексу статистичних досліджень, спеціальність 08.00.10;
 • доктор економічних наук, доцент Редько Олександр Юрійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, перший проректор з науково-педагогічної роботи, спеціальність 08.00.09;
 • доктор економічних наук, професор Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, Житомирський національний агроекологічний університет, перший проректор, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, спеціальність 08.00.10.