Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ – структурний підрозділ Національної академії статистики, обліку та аудиту, основними напрямками діяльності якого є:

  • забезпечення виконання основних елементів редакційно-видавничого циклу в частині організації видавничої діяльності в Академії, поширення результатів наукових досліджень співробітників та робота з авторами;
  • формування Плану наукових, навчально-методичних та інших видань в друкованій та електронній формах, здійснення контролю за його виконанням;
  • здійснення внутрішнього видавничого рецензування рукописів (перевірка на відповідність встановленим вимогам);
  • методична й консультативна робота з керівниками структурних підрозділів Академії з питань підготовки наукових, навчально-методичних та інших видань;
  • формування портфеля рукописів та оригінал-макетів науково-інформаційного журналу «Статистика України» та збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту»;
  • передача наукової, навчально-методичної та іншої літератури до поліграфічних підприємств для комп’ютерного верстання, виготовлення оригінал-макету та поліграфічного виготовлення накладу видань;
  • здійснення інформаційно-аналітичної роботи в сфері видавничо-редакційної діяльності, узагальнення та поширення міжнародного досвіду;
  • здійснення маркетингових заходів щодо популяризації наукових та навчально-методичних видань Академії, у т. ч. шляхом організації обміну виданнями з науковими установами та бібліотеками України й інших країн.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 69, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-36-48

e-mail: rvv_nasoa2015@ukr.net

Заступник

photo

Горобець Олена Олександрівна

положення: Завідувач кафедри, заступник зав. відділу, доцент
кандидат економічних наук

резюме

Детальніше