Науково-інформаційний журнал «Статистика України»

Фото: Науково-інформаційний журнал «Статистика України».Науково-інформаційний журнал «Статистика України» є щоквартальним фаховим виданням, яке видається з 1998 року.

Засновник (співзасновники) журналу: Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту та Національна академія державного управління при Президентові України.

Статті публікуються українською, англійською, французькою та польською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21907-11807 ПР від 23.02.2016 року (перереєстровано).

Журнал «Статистика України» внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук з 1999 р., перереєстовано рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р. (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747); надано категорію «Б»: спеціальності: 051, 071, 072, 281 (наказ МОН України від 24.09.2020 р. № 1188).

Web-сайти, на яких представлено науковий журнал:

На сторінках журналу висвітлюються найважливіші теоретичні та практичні питання зі статистики та державного управління, зокрема публікуються матеріали з питань макроекономічної, соціальної та регіональної статистики, соціально-економічного розвитку України, державного управління та менеджменту. Значна увага приділяється статистичному моніторингу, сучасним інформаційним технологіям, міжнародним та зарубіжним проектам і програмам у галузі статистичних спостережень. Подаються законодавчі акти та офіційна статистична інформація, матеріали з історії статистики, поточна хроніка, бібліографія.

Серед авторів журналу – відомі вчені та фахівці України, країн близького та далекого зарубіжжя. Ведеться велика робота з публікації результатів досліджень аспірантів і докторантів у галузях статистики та державного управління.

Журнал розрахований на працівників статистичних органів, державних службовців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, користувачів статистичними даними, фахівців з економіки, управління та планування, підприємців та усіх, хто цікавиться сучасною статистикою.

Адреса редакції

закрити

Кабінет № 69, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-36-48

e-mail: rvv_nasoa2015@ukr.net