Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління

Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управлінняКафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління входить до складу фінансово-економічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту.

На кафедрі менеджменту, маркетингу та публічного управління здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за трьома освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня освіти:

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Маркетинг
  • Публічне управління та адміністрування

та однією освітньою програмою другого (магістерського) рівня освіти:

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Головним завданням кафедри є формування висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно мислити, приймати ефективні рішення, бути відповідальними  перед собою, колективом і суспільством у цілому.

Завідувач кафедри

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог сьогодення; якісна підготовка кваліфікованих фахівців для різних секторів економіки та державної влади; вміння випускників застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється викладачами-науковцями: професорами та доцентами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, обміну досвідом у межах міжнародної академічної мобільності, ефективності застосування новітніх технологій в освітньому процесі.

Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління разом зі своїми зарубіжними партнерами є організаторами щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю». Результати конференції видаються спеціальними томами наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці економіки, менеджменту та міжнародних економічних відносин, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей закладів вищої освіти України та наших зарубіжних партнерів.

Міжнародні освітні та наукові зв’язки кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління є важливим фактором постійного удосконалення навчання на рівні сучасних міжнародних вимог.

Основні напрямки міжнародного співробітництва:

  • навчання та підвищення кваліфікації викладачів;
  • стажування та обмін викладачами;
  • участь у міжнародних конференціях та семінарах;
  • спільне проведення наукових досліджень з зарубіжними колегами;
  • публікація наукових статей;
  • участь у міжнародних програмах та проектах.

Метою міжнародного співробітництва є стандартизація деяких видів наукової та викладацької діяльності згідно міжнародним правилам та вимогам (стандарти маркетингових досліджень міжнародних ринків, оцінки факторів міжнародного економічного співробітництва та показників розвитку) та організація викладання курсів у відповідності до сучасних вимог та технологій, що застосовуються провідними вищими закладами освіти у  світі.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 489-66-51
e-mail: kaf_zem@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook / Instagram