Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕДУ відповідь на потребу підготовки фахівців нової формації, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи, на факультеті статистики, економічної кібернетики та менеджменту Державної академії статистики, обліку та аудиту у 2005 році була створена кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2017 році у зв’язку із реорганізацією кафедра змінила назву на кафедру економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення на належному науково-методичному рівні освітнього процесу з дисциплін, визначених навчальним планом з метою підготовки майбутніх управлінців та маркетологів, надання студентам знань, умінь, навичок із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і публічного управління та адміністрування. Нині кафедра має назву – кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління та маркетингу.

Завідувач кафедри

Головним завданням кафедри було і залишається формування висококваліфікованого фахівця-управлінця, здатного самостійно мислити, приймати ефективні рішення, відповідального перед собою, колективом і суспільством у цілому.

Нині кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління є випускаючою зі спеціальностей:

 • 073 «Менеджмент» (Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») за освітніми рівнями бакалавр, магістр;
 • 075 «Маркетинг» (Освітньо-професійна програма «Маркетинг і реклама»);
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування») за освітнім рівнем бакалавр.

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог сьогодення; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-управителів для різних секторів економіки та державної влади; вміння випускників застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.

Підготовка студентів здійснюється відомими викладачами-науковцями: професорами та доцентами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців-управлінців на рівні сучасних світових вимог. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, обміну досвідом у рамках міжнародної академічної мобільності, ефективності застосування новітніх технологій в освітній процес.

Нині науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання в аспірантурі Академії, формування для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням, вільним володінням іноземними мовами та комп’ютерними технологіями.

Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління разом зі своїми зарубіжними партнерами є організаторами щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю». Результати конференції видаються спеціальними томами наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці економіки, менеджменту та міжнародних економічних відносин, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей закладів вищої освіти України та наших зарубіжних партнерів.

Міжнародні освітні та наукові зв’язки кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління є важливим фактором постійного удосконалення навчання на рівні сучасних міжнародних вимог.

Основні напрямки міжнародного співробітництва:

 • навчання та підвищення кваліфікації викладачів;
 • стажування та обмін викладачами;
 • участь у міжнародних конференціях та семінарах; спільне проведення наукових досліджень з зарубіжними колегами;
 • публікація наукових статей; участь у міжнародних програмах та проектах.

Метою міжнародного співробітництва є стандартизація деяких видів наукової та викладацької діяльності згідно міжнародним правилам та вимогам (стандарти маркетингових досліджень міжнародних ринків, оцінки факторів міжнародного економічного співробітництва та показників розвитку) та організація викладання курсів у відповідності до сучасних вимог та технологій, що застосовуються провідними вищими закладами освіти у  світі.

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із наступними зарубіжними партнерами:

 • Вища школа банкова в Познані (Польща) (Erasmus+ Programme 2020-2027);
 • Група шкіл національної економіки та статистики (GENES, Франція);
 • Жешувський університет (Польща) (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement 2022-2029);
 • Факультет комерційних та бізнес наук в м. Целе (Словенія);
 • Університет економіки в м. Варна (Болгарія) (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement 2022-2029);
 • Університет PallaszAthene (Угорщина);
 • Факультет соціальних та економічних наук Університету ім. Коменського в Братиславі (Словаччина).
 • Вища школа бізнесу в Домброві-Гурнічій (Польща) (Erasmus+ Programme 2020-2027);
 • Університет Олександра Дубчека у Тренчині (Словаччина).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 489-66-51
e-mail: kaf_zem@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook / Instagram