Кафедра іноземних мов

Групове фото відсутнє.Історія кафедри іноземних мов як самостійного структурного підрозділу починається з 2000 року. З 2005 по 2017 рр. кафедра мала назву «Кафедра сучасних європейських мов».

З січня 2013 р. завідувачем кафедри була обрана Горюнова Марина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов забезпечує навчальний процес із мовних дисциплін для здобувачів вищої освіти обліково-статистичного, фінансово-економічного факультетів денної форми навчання, заочно-дистанційного відділення, на підготовчих курсах для абітурієнтів та іноземних здобувачів.

Завідувач кафедри

Фахівці кафедри викладають такі дисципліни та спеціальні курси:

  • Іноземна мова (англійська);
  • Іноземна мова (німецька);
  • Ділова іноземна мова (англійська);
  • Ділова іноземна мова (німецька);
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням;
  • Українська мова (за професійним спрямуванням);
  • Українська мова як іноземна;
  • Іноземна мова для освітнього та наукового спілкування;

У межах реалізації програми Європейського Союзу з академічної мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів ERASMUS+ а також можливості паралельного навчання в університетах-партнерах кафедра пропонує мовні курси з польської мови.

Кафедра спрямовує свою діяльність на всебічний розвиток компетенцій, необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в у різних сферах спілкування: академічній, професійній, соціально-громадській тощо.

Освітній процес відбувається у спеціалізованих  та комп’ютерних класах із застосуванням найсучасніших методик викладання за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (відео- й аудіозаписи, інтерактивні ігри, перегляд та обговорення кінофільмів, дебати, круглі столи, конференції).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-36-51
e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua