Горюнова Марина Миколаївна

Фото: Горюнова Марина Миколаївна.Марина Миколаївна Горюнова – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.

1991 року закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю філолог, викладач німецької мови та літератури.

Після закінчення аспірантури 1996 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови» на тему: «Лінгвостилістичні особливості німецькомовної драматургії ХХ ст.» у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2 січня 2013 року очолює кафедру сучасних європейських мов. Марина Миколаївна є автором близько 40 наукових та навчально-методичних праць українською, німецькою, англійською, російською мовами в Україні та за кордоном.

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: mgoriunova@gmail.com

Публікації

Наукові праці, статті, тези

 • Горюнова М.М., Желуденко М.О. Формування професійної компетентності засобами іноземної мови за фахом. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції/ за заг. ред. Е.В.Лузік, О.М. Акмалдінової. К.: НАУ, 2016. С. 182-184.
 • Горюнова М.М. Аудіювання та принцип автентичності у викладанні іноземної мови. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали ІІІ науково-практичної конференції. К.: Інформ.-аналіт. агенство, 2016. С. 357-358.
 • Горюнова М.М. Прагмалінгвістичний аспект дослідження сучасної банерної англомовної реклами. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць. Київ.: Аграр Медіа Груп, 2016. С 70-72.
 • Горюнова М.М. Практична граматика німецької мови для студентів економічних спеціальностей. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. 68 с.
  Effective function of the author’s remarks in the german-language dramaturgy of the XX century. International research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine». Lublin, Republic of Poland, 2017. Р. 150-153.
 • Горюнова М.Н., Желуденко М.А. Действенная функция ремарок автора в драматургии немецкоязычной литературы ХХ столетия. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. К. : НАУ, 2017. 480 с.
 • Горюнова М.М., Погорєлова Т.Ф. Методологічні аспекти управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали ІV науково-практичної конференції. К.: Інформ.-аналіт. агенство, 2017. С. 448-450.
 • Горюнова М.М., Погорєлова Т.Ф. Формування міжкультурної комунікативної компетентності в студентів економічних спеціальностей. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: збірник. Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2018. Вип. 28. С. 77-80.
 • Горюнова М.М., Савенко Т.Д. Використання елементів інтенсивної методики при мовному навчанні іноземних студентів. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали V науково-практичної конференції. К.: Інформ.-аналіт. агенство, 2018. С. 393-394.
 • Горюнова М.М. Інноваційні процеси в системі вищої школи. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали V науково-практичної конференції. К.: Інформ.-аналіт. агенство, 2018. С. 392-393.