Горюнова Марина Миколаївна

Фото: Горюнова Марина Миколаївна.Марина Миколаївна Горюнова – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.

1991 року закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю філолог, викладач німецької мови та літератури.

Після закінчення аспірантури 1996 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови» на тему: «Лінгвостилістичні особливості німецькомовної драматургії ХХ ст.» у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2 січня 2013 року очолює кафедру сучасних європейських мов. Марина Миколаївна є автором близько 40 наукових та навчально-методичних праць українською, німецькою, англійською, російською мовами в Україні та за кордоном.

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: mgoriunova@gmail.com

Публікації

 • Горюнова М. М. Деякі особливості аудіювання у студентів немовних спеціальностей/ М. М. Горюнова // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 185-186.
 • Горюнова М. М. Аудіювання та проблема подолання бар’єрів під час вивчення іноземної мови / М. М. Горюнова// Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції. – К.: Талком, 2013. – С. 238-240.
 • Горюнова М. М. Функції діалогу й авторської ремарки в жанрі німецькомовної драми ХХ ст. / М. М. Горюнова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. філол. науки. – № 19 (268). – Луцьк, 2013. – С. 140-143.
 • Goriunova M. Taras Shevchenko and Contemporaneity. To the 200th Anniversary of the Birth / M. Goriunova // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – № 2(41). – С. 82-88.
 • Горюнова М. М. Формування комунікативної компетенції студентів як важлива передумова конкуренції на ринку праці / М.М. Горюнова // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф.. І.І.Пилипенка. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С. 59-60.
 • Горюнова М. Н. Языковой пуризм как способ борьбы с англицизмами (на примере исландского языка)/ М. Н. Горюнова, М. А. Желуденко, А. П. Сабитова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов» – Харків: Харківський національний ун-т імені В.Н. Каразіна, 2014. – № 78 (1124). – С. 42-46.
 • Горюнова М. Н. Психологические барьеры при обучении аудированию. – «Science without borders» / М.Н. Горюнова, М.А. Желуденко // Materials of the XI International scientific and practical conference, March 30 – April 7. Volume 14. Philological science. – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 72-73.
 • Горюнова М. М. Gruppenarbeit als Sozialform des Unterrichts / М.М. Горюнова, М.О. Желуденко // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: збірник наукових праць. – К.: Талком, 2015. – С. 200-204.
 • Горюнова М. Н. Экспериментальный диалог и его функция в немецкоязычной драматургии ХХ ст. / М. Н. Горюнова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. філол. – № 14. – Одеса, 2015. С. 132-135.
 • Горюнова М. М. Родова специфіка художнього діалогу в епосі та драмі (на матеріалі творів Ф. Дюрренматта) / М. М. Горюнова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. філол. науки. – № 3 (304). – Луцьк, 2015. – С. 134-139.
 • Goriunova M. Methodische Hauptaspekte des Fremdsprachenunterrichts / M. Goriunova, M. Zheludenko, A. Sabitova // Наукові записки Нац. університету «Острозька академія». Сер. філол. – № 56. – Острог, 2015. – С. 17-22.