Горюнова Марина Миколаївна

Фото: Горюнова Марина Миколаївна.Марина Миколаївна Горюнова – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.

1991 року закінчила філологічний факультет  Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Німецька мова та література», кваліфікація – «Філолог. Викладач німецької мови та літератури»

Після закінчення аспірантури 1996 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови»  на тему: «Лінгвостилістичні особливості німецькомовної драматургії ХХ ст.»  у спеціалізованій вченій раді  Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У вересні 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри сучасних європейських мов.

2016 року закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Мова і література», кваліфікація – «Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури».

На кафедрі працює з 2013 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 17 років:

  • січень 2013 р. – теперішній час – завідувач кафедри іноземних мов Національної академії статистики, обліку та аудиту

Нагороди

  • Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту за високі професійні досягнення та вагомий внесок у розвиток Академії, 2019 р.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів

  • Стилістика, когнітивна лінгвістика, літературознавство

Викладає дисципліни

  • Іноземна мова
  • Ділова німецька мова
  • Іноземна мова для освітнього та наукового спілкування

Публікації

Участь у наукових проєктах

  1. Березень 2019 р. – теперішній час – виконавець НДР кафедри за темою «Формування професійно орієнтованої компетенції студентів у контексті новітніх підходів до викладання іноземних мов» (номер державної реєстрації 0119U101848).
  2. Жовтень 2013 р. – грудень 2018 р. – виконавець НДР кафедри за темою «Міжкультурна комунікативна компетенція та її формування у студентів економічних спеціальностей» (номер державної реєстрації 0113 U 005979).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: mgoriunova@gmail.com