Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхуванняКафедра фінансів, банківської справи та страхування входить до складу фінансово-економічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Створення кафедри, яка у той час була названа кафедрою фінансів, відбулося в 2000 році і було обумовлено становленням в Україні ринкової економіки, яке спричинило масштабні трансформації у системі економічних і фінансових відносин, появу нових фінансових інститутів, а отже, підвищену потребу в спеціалістах нового типу з поглибленою підготовкою у сфері фінансів, кредитування, грошового обігу, бюджетного менеджменту та оподаткування. У 2017 році в зв’язку із реорганізацією кафедра фінансів отримала нову назву – кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

З 2000 по 2014 рік кафедрою завідував доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, академік Академії економічних наук Пилипенко Іван Ісакович.

З 2014 року по теперішній час кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Бондарук Таїсія Григорівна.

За більш ніж 20 років роботи, на кафедрі склався дружний і творчий колектив, орієнтований на невпинний розвиток та продуктивну співпрацю в атмосфері відкритості, доброзичливості та взаємоповаги.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку професіоналів у сфері фінансів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» , освітніх рівнів бакалавр та магістр.

Навчання на кафедрі орієнтоване на формування у студентів широкого погляду на актуальні фінансово-економічні проблеми. Основним пріоритетом є підготовка фінансистів-аналітиків, які мають професійні знання та практичні навички, що повною мірою відповідають сучасним вимогам до компетентності фахівців у галузі фінансів. Висока конкурентоздатність на ринку праці дозволяє випускникам кафедри фінансів, банківської справи та страхування успішно працювати на виконавчих та керівних посадах у державних фінансових структурах, банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, фінансово-аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податковій та митній службі.

Завідувач кафедри

Підґрунтям для ефективної роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування є набутий багаторічний досвід науково-практичної діяльності її викладачів у фінансово-кредитних установах та провідних закладах освіти, високий рівень професійності, широкий науковий світогляд.

Викладачі кафедри, окрім викладацької діяльності:

  • є кураторами груп студентів, організовують культурно-виховну робота зі студентами, яка є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної науки;
  • здійснюють наукове керівництво аспірантами, докторантами і здобувачами;
  • є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
  • здійснюють рецензування дисертаційних робіт, підготовку відгуків на автореферати та дисертації;
  • виступають офіційними опонентами при захисті дисертацій;
  • беруть участь у роботі редакційних колегій фахових наукових журналів;
  • є рецензентами монографій, підручників, навчальних посібників, словників;
  • беруть участь у роботі Вченої ради фінансового факультету та Вченої ради НАСОА.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44 / 45, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефони: +380 (44) 486-15-02, +380 (44) 486-13-10
e-mail: kaf_fi@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook