Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Групове фото відсутнє.Кафедра фінансів, банківської справи та страхування створена в 2000 році і входить до складу фінансово-економічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту. З 2000 по 2014 рік кафедру очолював доктор економічних наук, професор Пилипенко Іван Ісакович. З 2014 року по теперішній час кафедру очолює доктор економічних наук, професор Бондарук Таїсія Григорівна.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів з галузі знань 07 Управління та адміністрування та магістрів за напрямом підготовки 072 Фінанси, банківська справа та страхування за денною і заочною формами навчання.

Завідувач кафедри

Підґрунтям для ефективної роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування є набутий багаторічний досвід науково-практичної діяльності її викладачів у фінансово-кредитних установах та провідних закладах освіти, високий рівень професійності, широкий науковий світогляд.

Викладачі кафедри, окрім викладацької діяльності:

  • є кураторами груп студентів, організовують культурно-виховну робота зі студентами, яка є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної науки;
  • здійснюють наукове керівництво аспірантами, докторантами і здобувачами;
  • є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
  • здійснюють рецензування дисертаційних робіт, підготовку відгуків на автореферати та дисертації;
  • виступають офіційними опонентами при захисті дисертацій;
  • беруть участь у роботі редакційних колегій фахових наукових журналів;
  • є рецензентами монографій, підручників, навчальних посібників, словників;
  • беруть участь у роботі Вченої ради фінансового факультету та Вченої ради НАСОА.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44 / 45, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефони: +380 (44) 486-15-02, +380 (44) 486-13-10
e-mail: kaf_fi@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook