Студентське наукове товариство «Фінансист»

Завантаження …

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування традиційно велика увага приділяється студентській науково-дослідній роботі, яка набуває все більшого значення і стає одним із основних компонентів професійної підготовки майбутнього фахівця.

Основною метою наукових гуртків та проблемних груп студентів є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності.

Початковою формою наукової роботи є проблемні групи, метою діяльності яких є ознайомлення із проблематикою науки, опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування у студентів основних навичок аналізувати наукові джерела, готувати наукові доповіді, виступати перед аудиторією.

Модератор гуртка

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44 / 45, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА
телефони: +380 (44) 486-15-02, +380 (44) 486-13-10
e-mail: kaf_fi@nasoa.edu.ua