ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»:

  • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»;
  • Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти