Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обов’язкові освітні компоненти