Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Національна академія статистики, обліку та аудиту надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації НАСОА здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. прізвище, ім’я та по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса Національної академії статистики, обліку та аудиту для подання інформаційного запиту:

04107, м. Київ, вулиця Підгірна, 1,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію
(на конверті вказати Публічна інформація);
Тел/факс: +380 44 484 49 41
електронна пошта: info@nasoa.edu.ua

Додаткова інформація