Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі


з/п
Адреса приміщення Найменування власника майна Площа
(кв. м)
Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування Документ про право користування (договір оренди)
строк дії договору оренди (з______ по_____) наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 04107 м. Київ 107, вул. Підгірна 1
Корпус 1
(медичний пункт)
НАСОА 4130,4 Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна (лист Фонду державного майна України від 31.07.2015 № 10-15-13695)
2. 04107 м. Київ 107, вул. Підгірна 1
Корпус 2
(їдальня, бібліотека, 
спортивний зал)
НАСОА 4323,5
3. 04107, м. Київ, вул. Половецька, 29 НАСОА 3793,8

Формування єдиного науково-інформаційного простору, створення інформаційних ресурсів, інтеграція у європейський і світовий інформаційний простір – важливе завдання сучасних закладів вищої освіти.

Зміни в системі вищої освіти, нові форми організації і функціонування вищих навчальних закладів вимагають перегляду структури комп’ютерного забезпечення, його взаємодії з іншими підрозділами Академії.

Парк комп’ютерної техніки Академії налічує 152 комп’ютерів, об’єднаних у локальну обчислювальну мережу з виходом на INTERNET, які розташовані у 16 комп’ютерних класах.

Бібліотека Національної академії статистики, обліку та аудиту активно розвивається, використовуючи високорозвинені інформаційні технології, які допомагають при комплектуванні бібліотечного фонду, його упорядкуванні та використанні читачами.

Фонди бібліотеки постійно поповнюються. Вони укомплектовані періодичними виданнями, науковою, навчальною, навчально-методичною,