Академічна доброчесність

Система забезпечення академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками Академії, створює середовище нетерпимості та непримирення до порушень академічної доброчесності та проявам плагіату, порушень етики академічних взаємовідносин, є ключовою складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Завданнями системи забезпечення академічної доброчесності є:

  • подолання плагіатних практик, псевдоавторства та інших порушень академічної доброчесності;
  • створення доброчесного середовища задля допомоги здійснення просвітництва академічної спільноти Академії стосовно значення академічної доброчесності та переконання учасників освітньої діяльності у її  важливості для успішного розвитку закладу вищої освіти й забезпечення якості освіти в цілому.

Академія невпинно дбає про створення позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища та постійно реалізує заходи, спрямовані на запобігання, перешкоджання та зупинення проявів академічної недоброчесності.