Заходи популяризації академічної доброчесності та запобігання плагіату

У 2018 році Національна академія статистики, обліку та аудиту уклала договір про співпрацю з ТОВ “Антиплагіат” щодо користування системою Unicheck та перевірки академічних текстів на плагіат.

Метою співпраці є забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти в Національній академії статистики, обліку та аудиту, впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти в цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах.

Починаючи з 2018 року, у системі Unicheck було перевірено 56,6 тис. сторінок наукових праць на виявлення академічного плагіату:

  • 5 тис. стор .монографій, навчальних посібників,
  • 12 тис. стор. наукових статей,
  • 18 тис. стор. тез до наукових конференцій,
  • 21,6 стор. курсових та кваліфікаційних робіт магістрів, а також робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук.

З науково-педагогічними працівниками Академії та студентами проводиться активна роз’яснювальна робота щодо дотримання академічної доброчесності в наукових роботах. Результатом цього є, у тому числі, підвищення оригінальності в наукових роботах студентів. Так, якщо у 2018 році оригінальність тез, поданих на студентські конференції, становила 50-60 %, то у 2020/2021 н.р. – більше 70 %.