Академічна доброчесність та основи академічного письма

Академічна доброчесність та основи академічного письма

20 листопада 2023 року канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Діденко Наталія Миколаївна провела лекцію для здобувачів вищої освіти на тему «Академічна доброчесність та основи академічного письма». Тема лекції висвітлена в межах викладання дисципліни «Культура наукової мови» й передбачала ознайомлення із законодавчим визначенням поняття «академічна доброчесність», загальними принципами її забезпечення, шляхами дотримання академічної доброчесності викладачами та здобувачами вищої освіти.

Лектор та студенти обговорили етичні принципи та визначені законом правила провадження академічної діяльності; законодавчі акти щодо забезпечення академічної доброчесності; вимоги до тексту, який містить результати академічної діяльності.