Удосконалення знань студентами Академії

Удосконалення знань студентами Академії

Окрім традиційних форм навчання у НАСОА активно використовують і неформальну освіту. Здобувачі вищої освіти із задоволенням отримують нові знання за допомогою курсів на платформі Prometheus, в рамках споріднених тем із навчальними дисциплінами.

Так, майбутні статистики в рамках вивчення курсів “Вступ до Big Data”, “Цифровізація суспільства”, “Статистика ринків” за рекомендацією викладача дисциплін, к.е.н., доцента кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці Горобець О.О., поглибили свої знання щодо візуалізації даних, цифрових громад та підприємницької діяльності.