Щомісячні Архіви: Січень 2019

Підвищення кваліфікації «Науково-педагогічні працівники (організатори) дистанційного навчання на LSN Moodle»

Підвищення кваліфікації «Науково-педагогічні працівники (організатори) дистанційного навчання на LSN Moodle»

Викладачі Національної академії статистики, обліку та аудиту успішно пройшли підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники (організатори) дистанційного навчання на LSN Moodle». Курси підвищення кваліфікації проводилися Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Протягом двох тижнів викладачі активно вдосконалювали свою педагогічну майстерність, соціально-психологічну готовність та набували інноваційний досвід, щоб у подальшому передавати студентам найсучасніші знання та навички за допомогою новітніх засобів і технологій. Після захисту випускової роботи всі учасники програми отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації. Слухачі курсів підвищення кваліфікації висловлюють подяку завідувачам та викладачам кафедр філософії та освіти дорослих (д.пед.н., проф. Сидоренко В.В., д.пед.н., проф. Сорочан Т.М., д.пед.н., проф. Панченко Л.Ф., к.псих.н., доц.. Швень […]

Акредитаційна експертиза діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування”

Акредитаційна експертиза діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування”

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2019 р. № 72 л у Національній академії статистики, обліку та аудиту експертна комісія у складі: Фоміної Олени Володимирівни – завідувача кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент, голова комісії; Проскуріної Нелі Миколаївни – професора кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор. у період з 28 січня по 30 січня 2019 року проводить акредитаційну експертизу діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Перевірка діяльності здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про акредитацію вищих […]

Підсумки Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «ІТ-фантазії та кібернетика» 2018-2019 навчальний рік

Підсумки Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «ІТ-фантазії та кібернетика» 2018-2019 навчальний рік

Щорічно кафедрою економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій Національної академії статистики, обліку та аудиту проводиться всеукраїнський Конкурс учнівських творчих робіт «ІТ-фантазії та кібернетика». Метою конкурсу є стимулювання інтелектуального та культурного розвитку молоді, підвищення її соціальної та науково-пізнавальної активності; сприяння ознайомленню молоді з економічною кібернетикою як наукою та можливостями інформаційних технологій в ній; розкриття та розвиток творчого потенціалу молоді. Участь у Конкурсі беруть учні 9-11 класів. Цього року на конкурс були подані 19 проектів у номінаціях: «Якби я мандрував світом, що б я розповів та показав про Україну». «Трикутники навколо нас». «Моя школа – осередок енергоефективності». Результати цьогорічного Конкурсу. Переможці Конкурсу будуть нагороджені грамотами, сертифікатами та призами від Національної академії статистики, обліку […]