Щоденні Архіви: 28.01.2019

Акредитаційна експертиза діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування”

Акредитаційна експертиза діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування”

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2019 р. № 72 л у Національній академії статистики, обліку та аудиту експертна комісія у складі: Фоміної Олени Володимирівни – завідувача кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент, голова комісії; Проскуріної Нелі Миколаївни – професора кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор. у період з 28 січня по 30 січня 2019 року проводить акредитаційну експертизу діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Перевірка діяльності здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про акредитацію вищих […]