Акредитаційна експертиза діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування”

Акредитаційна експертиза діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування”

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2019 р. № 72 л у Національній академії статистики, обліку та аудиту експертна комісія у складі:

  • Фоміної Олени Володимирівни – завідувача кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент, голова комісії;
  • Проскуріної Нелі Миколаївни – професора кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор.

у період з 28 січня по 30 січня 2019 року проводить акредитаційну експертизу діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Перевірка діяльності здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978, Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (у сфері вищої освіти), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *