fbpx

Наглядова рада

Наглядова рада створена для здійснення нагляду за управлінням майном Національної академії статистики, обліку та аудиту, додержанням мети його створення відповідно до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту».

У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів, Статутом НАСОА, Положенням про Наглядову раду НАСОА.

Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись принципами колегіальності і гласності при ухваленні рішень.

Основні завдання Наглядової ради є:

  • сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Академії;
  • залучення фінансових ресурсів для забезпечення її  діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
  • сприяння та надання допомоги Академії в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової діяльності та соціальної інфраструктури;
  • надання допомоги керівництву Академії в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю Академії;
  • взаємодія Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії.
  • сприяння інтеграції Академії в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Академії;
  • сприяння творенню позитивного іміджу Академії у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.