Наглядова рада

Наглядова рада створена для здійснення нагляду за управлінням майном Національної академії статистики, обліку та аудиту, додержанням мети його створення відповідно до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту».

У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів, Статутом НАСОА, Положенням про Наглядову раду НАСОА.

Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись принципами колегіальності і гласності при ухваленні рішень.

Основні завдання Наглядової ради є:

  • сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Академії;
  • залучення фінансових ресурсів для забезпечення її  діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
  • сприяння та надання допомоги Академії в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової діяльності та соціальної інфраструктури;
  • надання допомоги керівництву Академії в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю Академії;
  • взаємодія Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії.
  • сприяння інтеграції Академії в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Академії;
  • сприяння творенню позитивного іміджу Академії у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

Склад