Кафедра статистики, IT та математичних методів в економіці

Кафедра статистики, IT та математичних методів в економіціКафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці є наступницею кафедри статистики, що була заснована одночасно зі створенням Академії. Завідувачем створеної кафедри став доктор економічних наук – Андрієнко Володимир Юхимович – знаний в Україні і за кордом вчений-статистик, чия монографія «Статистичні індекси в економічних дослідженнях» містить теоретичні засади та принципи, що становлять базу для сучасних економічних досліджень.

З 2004 року завідувачем кафедри статистики працювала доктор економічних наук, професор Парфенцева Неля Олексіївна, монографія якої «Міжнародні статистичні класифікації в Україні: впровадження і використання» визначила шляхи становлення статистики України як частини світового статистичного співтовариства.

Напрямок розроблення статистики якості був започаткований доктором економічних наук Гончар Оксаною Василівною, яка очолювала у 2013-2015 роках кафедру прикладної статистики.

З 2015 року завідувачем кафедри працює доктор економічних наук, професор Герасименко Сергій Сергійович. Виданий за його науковою редакцією підручник «Статистика» вважається базовим у підготовці фахівців з аналізу соціально-економічних явищ та процесів.

Завідувач кафедри

Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці налагодила та підтримує зв’язки з навчальними закладами та науковими установами низки зарубіжних країн. Завдяки налагодженню плідних стосунків з міжнародними статистичними організаціями (Франції, Німеччини, Словаччини, Польщі) члени кафедри беруть участь у роботі науково-практичних семінарів та наукових конференцій, на яких доповідають про результати своєї наукової діяльності.

За більш ніж 20-річний період існування, кафедрою розроблено, апробовано та створено цілісну систему підготовки кадрів статистичного профілю, проводяться наукові дослідження.

Починаючи з 2011/2012 н. р. НАСОА на базі кафедри організовуються та проводяться Всеукраїнські олімпіади зі статистики.  За час проведення Олімпіад було нагороджено 56 студентів із 16 українських ЗВО, це майже стільки, скільки становить середньорічна кількість її учасників. Першість належить Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 15 нагород (26,8%), друге місце – 18 % нагород – отримали студенти Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Викладачі кафедри, що забезпечують підготовку фахівців з «Прикладної статистики та бізнес-аналітики»:

  • мають великий практичний досвід роботи;
  • підготували та видали підручники та посібники з дисциплін, що викладають, виступають з доповідями на наукових конференціях та практичних семінарах;
  • кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції – «Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку». Матеріали конференції видаються спеціальним збірником наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці-статистики, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України;
  • результати наукових здобутків публікують в провідних вітчизняних та міжнародних виданнях.

Науково-педагогічні працівники кафедри є відомими у галузі статистики фахівцями. До навчального процесу залучаються керівники та провідні фахівці Держстату України, відомі науковці та практики.

 

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 489-42-56
e-mail: kaf_es@nasoa.edu.ua, kaf_s_nasoa@ukr.net
соціальні мережі: Facebook