Співпраця з працедавцями та стейкхолдерами

В рамках тісної співпраці з низкою органів державної влади та науково-дослідних інститутів здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» мають можливість проходження виробничої та переддипломної практики з перспективою працевлаштування в органах статистики, зокрема у Державній службі статистики України, Головному управлінні статистики в м. Києві та Київській області, інших регіональних управліннях статистики, Міністерства економіки України; науково-дослідних інститутах, зокрема: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,  Інститут системних статистичних досліджень, тощо.