Науковий студентський гурток «Аналітик»

Завантаження …

Починаючи з першого курсу кафедра мобілізує активних здобувачів вищої освіти до наукової діяльності: участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, підготовка тез доповідей, наукових статей,  написання конкурсних наукових робіт з статистичної тематики.

«Статистика знає все, але статистику знають не всі»

– теза, яка надихає не одне статистичне покоління. Щоб вона не стосувалася випускників Академії, на кафедрі, за попередньо складеним і затвердженим планом, функціонує науковий студентський гурток «Аналітик», до складу якого входять усі члени кафедри та студенти старших курсів.  Згідно з графікомроботи гуртка щомісяця відбуваються засідання в різних формах: круглі столи, лекції-презентації (різної тематики), гостинні лекції (із запрошеннямстейкхолдера), статистичні квести, розгадування статистичних кросвордів, тощо.

В рамках роботи гуртка здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійні програмі«Прикладна статистика та бізнес-аналітика» приймають участь в конкурсних наукових роботах, всеукраїнських олімпіадах та міжнародних конференціях.

Мета гуртка – згуртувати, об’єднати, заохотити студентів – майбутніх статистиків-аналітиків, до вивчення актуальних питань в галузі статистики, економіки, управління; активізувати науково-творчу роботу студентів, розвивати їх критичне мислення, мобілізувати їх до самореалізації як фахівців-аналітиків.

Коло наукових інтересів – статистичний аналіз соціально-економічних явищ та процесів, що відбуваються в країні та світі, що виконується в рамках науково-дослідної теми кафедри.