На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні дослідження у галузі статистики за комплексними науковими темами. Напрямами цих досліджень є, зокрема,  вдосконалення галузевої статистики, статистичний аналіз розвитку різних регіонів країни, зокрема з банківської, митної, медичної та інших напрямів статистики. За результатами цих досліджень за останні роки захищено більше 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі статистики.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні дослідження у галузі статистики за кількома напрямами. Перший з наукових напрямів присвячений новій для незалежної України темі проведення та опрацювання результатів переписів населення. Одним із фундаторів цієї школи статистики в Україні є д. н. з держ.упр., професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України – О.Г.Осауленко. За другим напрямом виконується комплексна наукова тема, за якою проведено кілька досліджень з окремих галузей статистики та різних регіонів країни, зокрема з банківської, митної, медичної та інших напрямів статистики. Результатом цих досліджень за останні роки є захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі статистики (В.С.Михайлов, Ю.С.Цал-Цалко, В.К.Данилко, О.В.Гончар, О.В. Журавльов, Т.В.Кобилинська) та кандидатських дисертацій (О.І.Кремінь, Р.П.Задорожна, О.І.Колодяжна, Г.А.Пашинська, О.С.Доценко, І.О.Клімова, Г.В.Голубова, І.М.Ковалевська, Г.Ю.Єлісєєва, П.В.Хазан, Ю.А.Дейна)

В рамках виконання науково-педагогічних досліджень працівниками кафедри опубліковано понад 20 навчальних посібників та монографій, більше 120 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Кафедрою регулярно проводяться наукові семінари та круглі столи з актуальних проблем статистики та економіки, до роботи в яких залучаються науковці та практики з установ та організацій, які створюють та працюють зі статистичною інформацією.

З вересня 2013 р. по вересень 2020 р. на кафедрі виконувалась НДР за темою: «Розроблення статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України в сучасних умовах» (номер державної реєстрації 0113U005980).

З грудня 2020 р. розпочата робота за новою НДР за темою: «Статистичне вивчення економіко-соціальних та інфраструктурних параметрів розвитку України в умовах діджиталізації суспільства» (номер державної реєстрації 0120U105647).