Наукова діяльність кафедри

За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 20 навчальних посібників та монографій, більше 120 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Публікаціями науково-педагогічних працівників кафедри сприяли започаткуванню спеціальної рубрики «Статистика» у «Науковому віснику Державної академії статистики, обліку та аудиту». Кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції — «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». Результати конференції видаються спеціальним томом наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці-статистики, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Кафедра забезпечує студентів необхідними методичними посібниками для навчання, написання курсових та кваліфікаційних робіт, проходження навчальної та виробничої практики. На кафедрі готуються електронні навчальні посібники для підготовки магістрів за новітньою інноваційною технологією з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та Інтернету у навчальному процесі — дистанційною формою навчання.

Наукові дослідження на кафедрі статистики здійснюються за темою:

«Розроблення статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України в сучасних умовах»

  • номер державної реєстрації: 0113U005980;
  • керівник: Герасименко Сергій Сергійович, доктор економічних наук, професор;
  • виконавці: науково-педагогічні працівники, докторанти та аспіранти кафедри статистики;
  • термін виконання: 01.09.2013 – 01.09.2020.