Структура

Основними органами управління Академії є:

 • вищий орган – Наглядова рада;

Іншими органами управління Академії є:

 • колегіальні органи: вищий колегіальний орган громадського самоврядування Академії, Вчена рада Академії;
 • робочі органи: ректорат, деканати, приймальна комісія тощо;
 • дорадчі (дорадчо-консультативні) органи: студентська, наукова ради, ради роботодавців, інвесторів тощо

Структура Національної академії статистики, обліку та аудиту.

 1. Ректорат
 2. Обліково-статистичний факультет
  • 2.1. Деканат
  • 2.2. Кафедра іноземних мов
  • 2.3. Кафедра обліку, аудиту та оподаткування
  • 2.4. Кафедра статистики, ІТ та математичних методів в економіці
 3. Фінансово-економічний факультет
  • 3.1. Деканат
  • 3.2. Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного управління
  • 3.3. Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін
  • 3.4. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
 4. Відділення заочного та дистанційного навчання
  • 4.1. Сектор дистанційного навчання
 5. Національний центр обліку та аудиту
 6. Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації
 7. Відділ міжнародного співробітництва
 8. Відділ по роботі з іноземними студентами
 9. Бібліотека
 10. Відділ докторантури та аспірантури
 11. Редакційно-видавничий відділ
 12. Центр впровадження новітніх інформаційних технологій
 13. Навчально-методичний відділ
 14. Приймальна комісія
 15. Відділ профорієнтаційної роботи
 16. Планово-економічний відділ
 17. Бухгалтерія
 18. Відділ кадрів
 19. Канцелярія
 20. Юридичний відділ
 21. Відділ адміністративно-господарського забезпечення
 22. Гуртожиток