Структура

Основними органами управління Академії є:

 • вищий орган – Наглядова рада;
 • виконавчий орган (одноособовий) – ректор.

Іншими органами управління Академії є:

 • колегіальні органи: вищий колегіальний орган громадського самоврядування Академії, Вчена рада Академії;
 • робочі органи: ректорат, деканати, приймальна комісія тощо;
 • дорадчі (дорадчо-консультативні) органи: студентська, наукова ради, ради роботодавців, інвесторів тощо

Структура Національної академії статистики, обліку та аудиту.

 • 1. Ректорат
 • 2. Обліково-статистичний факультет
  • 2.1. Деканат
  • 2.2. Кафедра обліку, аудиту та оподаткування
  • 2.3. Кафедра економіко-математичних дисциплін та IT
  • 2.4. Кафедра Кафедра статистики та математичних методів в економіці
 • 3. Фінансово-економічний факультет
  • 3.1. Деканат
  • 3.2. Кафедра іноземних мов
  • 3.3. Кафедра економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
  • 3.4. Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін
  • 3.5. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
 • 4. Відділення заочного та дистанційного навчання
  • 4.1. Сектор дистанційного навчання
 • 5. Національний центр обліку та аудиту
 • 6. Науково-дослідний центр
 • 7. Відділ міжнародного співробітництва
 • 8. Відділ по роботі з іноземними студентами
 • 9. Бібліотека
 • 10. Відділ докторантури та аспірантури
 • 11. Редакційно-видавничий відділ
 • 12. Центр впровадження новітніх інформаційних технологій
 • 13. Навчально-методичний відділ
 • 14. Приймальна комісія
 • 15. Відділ профорієнтаційної роботи
 • 16. Планово-економічний відділ
 • 17. Бухгалтерія
 • 18. Відділ кадрів
 • 19. Канцелярія
 • 20. Юридичний відділ
 • 21. Відділ адміністративно-господарського забезпечення
 • 22. Гуртожиток