fbpx

Кафедра аудиту та підприємництва

Загальне фото співробітників кафедри аудиту та підприємництва.Кафедра аудиту та підприємництва створена у 2018 році (до цього мала назву кафедра аудиту з 2003 року) і входить до складу Обліково-статистичного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З 2003 по 2010 рік кафедру очолював д.е.н., проф. Шевчук Володимир Олександрович. З 2010 року і по теперішній час кафедру очолює д.е.н., проф. Корінько Микола Данилович.

Викладачі кафедри мають практичний досвід роботи та наукові здобутки, які успішно застосовують у викладацькій діяльності, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання й упроваджують новітні методи та технології у навчальний процес.

Щорічно викладачі кафедри готують наукові статті, посібники та підручники, монографії з метою покращання забезпечення навчального процесу та збагачення економічної науки.

Завідувач кафедри

Викладачі кафедри, окрім викладацької діяльності:

  • здійснюють наукове керівництво аспірантами та здобувачами, що навчаються в НАСОА;
  • беруть участь у роботі комісій з приймання вступного іспиту до аспірантури, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії), за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
  • рецензують дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, готують відгуки на автореферати;
  • беруть участь у роботі спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій;
  • виступають офіційними опонентами у процесі захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії з обліку та аудиту і доктора наук за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
  • беруть участь у роботі редакційних колегій фахових наукових журналів;
  • є рецензентами монографій, підручників, навчальних посібників, словників;
  • беруть участь у роботі Вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту, а також Вченої ради Обліково-статистичного факультету;
  • здійснюють кураторство академічними групами студентів, організовують екскурсії на підприємства, проводять заняття зі студентами для підготовки до олімпіад, конкурсів; беруть участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 484-48-93
e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook