Шевчук Володимир Олександрович

Фото: Шевчук Володимир Олександрович.Володимир Олександрович Шевчук – професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, доктор економічних наук.

У 1977 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність «Бухгалтерський облік», економіст вищої кваліфікації.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення господарського контролю в кооперативній торгівлі в умовах машинної обробки економічної інформації» Совершенствование хозяйственного контроля в кооперативной торговле в условиях машинной обработки экономической информации ) за спеціальністю – бухгалтерський облік.

У 1998 році присвоєно вчене звання доцента.

У 1999 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Тема: Теорія, методологія та організаціія контролю господарських систем в суспільстві з перехідною економікою.

Досвід викладацької роботи з 1991 року.

Пройшов професійний шлях від доцента до професора.

Сертифікований аудитор з 1994 року.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

  • ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», програма «Облік і оподаткування» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 00127522/002366-18 від 27.04.2018 р).

Сфера наукових інтересів

  • Контроль діяльності господарських систем.
  • Аудит господарюючих суб’єктів.

Викладає курси

  • Методологія та організація наукових досліджень

Публікації

Автор більше ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, перелік яких представлено за посиланнями:

Участь у наукових проєктах

  • жовтень 2018 р. – теперішній час – виконавець НДР кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0118U005283).
  • вересень 2013 р. – вересень 2018 р. – виконавець НДР кафедри на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (номер державної реєстрації 0113U0006166).

Володіння іноземними мовами

  • Німецька мова.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68, Кафедра обліку, аудиту та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (97) 214-47-93

e-mail: v.o.shevchuk@gmail.com