Щоденні Архіви: 21.11.2023

Питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України

Питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України

17 листопада 2023 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист». Студентський науковий гурток «Фінансист» є активною спільнотою молоді, яка під керівництвом викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування постійно розвиває та реалізує свій науковий потенціал, беручи участь в наукових заходах не лише Національної академії статистики обліку та аудиту, але й за її межами. Цього разу на засіданні гуртка було обговорено питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України. Доповідали здобувачі другого курсу – Павленко Ілля та Гончарова Марія та здобувач третього курсу – Яцентюк Лариса. Особливу увагу дослідники приділили актуальному стану державного кредиту та державного боргу України, теоретичним та практичним аспектам боргової […]

Академічна доброчесність та основи академічного письма

Академічна доброчесність та основи академічного письма

20 листопада 2023 року канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Діденко Наталія Миколаївна провела лекцію для здобувачів вищої освіти на тему «Академічна доброчесність та основи академічного письма». Тема лекції висвітлена в межах викладання дисципліни «Культура наукової мови» й передбачала ознайомлення із законодавчим визначенням поняття «академічна доброчесність», загальними принципами її забезпечення, шляхами дотримання академічної доброчесності викладачами та здобувачами вищої освіти. Лектор та студенти обговорили етичні принципи та визначені законом правила провадження академічної діяльності; законодавчі акти щодо забезпечення академічної доброчесності; вимоги до тексту, який містить результати академічної діяльності.