Щоденні Архіви: 01.11.2023

Жовтневе засідання гуртка «Аналітик»

Жовтневе засідання гуртка «Аналітик»

Згідно з планом роботи кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці Національної академії статистики, обліку та аудиту було проведено жовтневе засідання студентського гуртка «Аналітик». Цього разу тема засідання «Особливості написання наукових тез» була присвячена правилам оформлення тез доповідей. Тема обрана викладачами кафедри невипадково, адже 5 грудня у НАСОА відбудеться XXI Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики, активну участь в якій, разом із науковцями, беруть і студенти. На засіданні були присутні студенти 2-4 курсів ОП «Прикладна статистика та бізнес-аналітика». Зі сторони професорсько-викладацького складу кафедри завітала на засідання гуртка к.е.н., доцент, доцент кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці – Червона С.П. Модератор зустрічі – к.е.н., доцент […]

Міждисциплінарна лекція на тему «Особливості формування іміджу управлінця»

30 листопада к.пед.н., доцентом кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін НАСОА – Черушевою Г.Б. проведено лекцію на тему «Особливості формування іміджу управлінця» в рамках вивчення дисципліни «Психологія управління» для студентів 5 курсу освітнього рівня «магістр» ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». На заняття була запрошена к.е.н., доцент кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці – Горобець О.О., яка розкрила питання формування іміджу компанії, бренда та особистості в соціальних мережах. Сьогодні соціальні медіа стали невід’ємною складовою як у повсякденному житті пересічної людини, так і бізнесу та управлінців зокрема, а тому тема була близькою кожному із присутніх, що підтвердилось жвавим обговоренням матеріалу.

Відкрита лекція на тему «Фінансовий ринок»

Відкрита лекція на тему «Фінансовий ринок»

Відповідно до плану проведення відкритих лекцій кафедри фінансів, банківської справи та страхування на 2023–2024 навчальний рік, 30 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таїсії Григорівни Бондарук з дисципліни «Фінанси» для здобувачів 3 курсу ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему: «Фінансовий ринок». Присутніми було відзначено, що лекція витримана у логічній формі. Структура лекції чітка, лектор повністю розкрив зміст кожного питання. Манера читання лекції цікава, жива, культура мови висока. Час лекції розподілений раціонально. Лектор продемонстрував вільне володіння матеріалом, викладення якого здійснювалося з мультимедійним супроводом у вигляді слайдів. Протягом усього заняття з метою встановлення зворотного зв’язку з аудиторією та закріплення отриманих […]