Відкрита лекція на тему «Фінансовий ринок»

Відкрита лекція на тему «Фінансовий ринок»

Відповідно до плану проведення відкритих лекцій кафедри фінансів, банківської справи та страхування на 2023–2024 навчальний рік, 30 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таїсії Григорівни Бондарук з дисципліни «Фінанси» для здобувачів 3 курсу ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему: «Фінансовий ринок».

Присутніми було відзначено, що лекція витримана у логічній формі. Структура лекції чітка, лектор повністю розкрив зміст кожного питання. Манера читання лекції цікава, жива, культура мови висока. Час лекції розподілений раціонально. Лектор продемонстрував вільне володіння матеріалом, викладення якого здійснювалося з мультимедійним супроводом у вигляді слайдів. Протягом усього заняття з метою встановлення зворотного зв’язку з аудиторією та закріплення отриманих знань лектор приділяв увагу участі студентів в обговоренні питань. На завершення лекційного заняття були виділені ключові моменти теми, яка розглядалась.

У цілому лекція була прочитана на високому науково-методичному рівні, повністю відповідає сучасним вимогам до викладачів вищої школи.