Архіви категорії: Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Відкрита лекція на тему «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств»

Відкрита лекція на тему «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств»

29 листопада 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента Ковернінської Юлії Вікторівни з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» на тему «Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Відповідно до плану лекційного заняття були розглянуті наступні питання: значення та завдання аналізу фінансових результатів (прибутковості та рентабельності) діяльності підприємства; аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства; факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; розрахунок показників рентабельності. Лектор акцентувала увагу присутніх на необхідності та послідовності проведення аналізу таких фінансових результатів діяльності підприємства, як отриманий прибуток (збиток)) та рівень рентабельності. Також викладач представила методику та […]

«Дистанційне навчання : реалії та перспективи для закладів вищої освіти України»

«Дистанційне навчання : реалії та перспективи для закладів вищої освіти України»

28 листопада 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування було проведено методичний семінар на тему: «Дистанційне навчання : реалії та перспективи для закладів вищої освіти України». Модератором заходу виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Юлія Ковернінська. Активну участь в обговоренні питань семінару взяли завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Таїсія Григорівна Бондарук, кандидат економічних наук, доцент Людмила Миколаївна Богріновцева, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Ірина Володимирівна Заїчко, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Віта Віталіївна Федина. Презентуючи доповідь Юлія Ковернінська акцентувала увагу учасників заходу на актуальному розумінні поняття «дистанційне навчання» та його складових, основних викликах сьогодення, які активізують розширення використання технологій дистанційного навчання в […]

«Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України»

«Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України»

23 листопада 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся науковий семінар на тему: «Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України», модератором якого виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Людмила Богріновцева. У науковому семінарі прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», в тому числі учасники студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист». Презентувавши доповідь Людмила Богріновцева акцентувала увагу учасників заходу на основних напрямках та складових цифровізації фінансового ринку України, зокрема необанкінгу, блокчейні, фінансових екосистемах, криптовалюті, штучному інтелекті. Також проаналізувала сучасний стан діяльності фінтех-компаній на фінансовому ринку України та охарактеризувала зміни, що сталися на […]

Питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України

Питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України

17 листопада 2023 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист». Студентський науковий гурток «Фінансист» є активною спільнотою молоді, яка під керівництвом викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування постійно розвиває та реалізує свій науковий потенціал, беручи участь в наукових заходах не лише Національної академії статистики обліку та аудиту, але й за її межами. Цього разу на засіданні гуртка було обговорено питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України. Доповідали здобувачі другого курсу – Павленко Ілля та Гончарова Марія та здобувач третього курсу – Яцентюк Лариса. Особливу увагу дослідники приділили актуальному стану державного кредиту та державного боргу України, теоретичним та практичним аспектам боргової […]

«Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку»

«Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку»

16 листопада 2023 року кафедрою фінансів, банківської справи та страхування була організована та проведена гостьова лекція для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему «Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку». Запрошеним гостьовим лектором виступила д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету, академік Академії економічних наук України, відмінник освіти України, сертифікований фахівець з управління активами Юлія КОВАЛЕНКО. Лекцію було проведено в межах вивчення освітніх компонент «Фінансовий ринок», «Операції з цінними паперами». На зустрічі обговорювалися питання функціонування інститутів спільного інвестування в Україні та особливості їх діяльності на фінансовому ринку. Лектор навела аналітику діяльності ІСІ та КУА, а також проаналізувала операційний механізм фондової біржі […]

#ШАХРАЙГУДБАЙ: Відкрита лекція з платіжної безпеки

#ШАХРАЙГУДБАЙ: Відкрита лекція з платіжної безпеки

8 листопада 2023 року, в межах Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству НБУ #ШахрайГудбай, кандидатом економічних наук, доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Фединою В.В. було проведено заняття з платіжної безпеки «Історія шахрайства з грошима: від фальшивомонетництва до кібершахрайства». Метою заняття було ознайомлення здобувачів вищої освіти з історією розвитку шахрайства з грошима, із загрозами та актуальними сценаріями сучасного платіжного шахрайства, поліпшення знань з платіжної безпеки. Під час заняття лектор детально розповіла присутнім про підробку готівкових грошей, а саме: витоки фальшування грошей, державне фальшивомонетництво, підробки банкнот у наш час. Друга частина заняття була присвячена платіжному шахрайству, де обговорювалися питання історії виникнення платіжних карток, шахрайства з платіжними картками у нас […]

Онлайн-зустріч з представниками АТ «Райффайзен Банк»

Онлайн-зустріч з представниками АТ «Райффайзен Банк»

7 листопада 2023 року, за ініціативи декана фінансово-економічного факультету Вікторії Пархоменко, в рамках співпраці зі стейкхолдерами, кафедрою фінансів, банківської справи та страхування було організовано та проведено онлайн-зустріч з представниками АТ «Райффайзен Банк» для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», ОПП «Облік, аудит і оподаткування» та ОПП «Прикладна статистика та бізнес аналітика». Запрошеними гостями стали керівник центру продажів Центрально-Північного регіону АТ «Райффайзен Банк» Євген Капран та керівник Голосіївського відділення №9 АТ «Райффайзен Банк» Наталія Гладиш. Модератором заходу виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Ірина Заїчко. Євген Капран ознайомив присутніх з особливостями роботи АТ «Райффайзен Банк», основними фактами про […]

Відкрита лекція на тему «Фінансовий ринок»

Відкрита лекція на тему «Фінансовий ринок»

Відповідно до плану проведення відкритих лекцій кафедри фінансів, банківської справи та страхування на 2023–2024 навчальний рік, 30 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таїсії Григорівни Бондарук з дисципліни «Фінанси» для здобувачів 3 курсу ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» на тему: «Фінансовий ринок». Присутніми було відзначено, що лекція витримана у логічній формі. Структура лекції чітка, лектор повністю розкрив зміст кожного питання. Манера читання лекції цікава, жива, культура мови висока. Час лекції розподілений раціонально. Лектор продемонстрував вільне володіння матеріалом, викладення якого здійснювалося з мультимедійним супроводом у вигляді слайдів. Протягом усього заняття з метою встановлення зворотного зв’язку з аудиторією та закріплення отриманих […]

Відкрите лекційне заняття на тему: «Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення»

Відкрите лекційне заняття на тему: «Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення»

23 жовтня 2023 року відбулося відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справита страхування Ірини Володимирівни Заїчко з дисципліни «Фінансова безпека» на тему: «Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення» для здобувачів 4 курсу ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». На лекції були підняті питання, пов’язані зсутністю бюджетної безпеки як однієї з складових фінансової безпеки держави. Окремо лекторка акцентувала увагу на критеріях та індикаторах оцінки бюджетної безпеки держави. Особлива увага була приділена механізму забезпечення бюджетної безпеки держави. Лектор повністю розкрила зміст кожного питання, а влучно підібраний презентаційний матеріал, посилив зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи

19 жовтня 2023 року на базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася ІIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», співорганізатором якої виступила кафедра фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту. У конференції прийняли участь здобувачі вищої освіти і молоді вчені з різних регіонів України та Польщі – Вищої банківської школи (м. Познань), Державного вищого професійного інституту імені С. Тарновського (м. Тарнобжег) та Жешувського університету. Від Академії з вітальним словом до учасників конференції звернулася завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Таїсія Григорівна Бондарук. Наукову спільноту молоді від НАСОА представляла Гончарова Марія, здобувачка першого […]