Щоденні Архіви: 11.06.2024

«Студоцентризм в освітній діяльності»

«Студоцентризм в освітній діяльності»

31травня 2024 року відбувся черговий методичний семінар викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту на тему: «Студоцентризм в освітній діяльності». Модерувала зустріч  к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ірина Заїчко.  Участь у семінарі взяли професор, завідувач кафедри Таїса Бондарук, доценти Людмила Богріновцева,  Юлія Ковернінська та Віта Федина. Під час онлайн-засідання методичного семінару розглянули обставини визначення студоцентризму в освітній галузі, висвітлили питання впровадження особистісно-орієнтованої технології навчання, для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувача вищої освіти.  Викладачі  кафедри обговорили основні завдання студоцентризму в існуючих умовах навчання та визначили необхідним створення […]