Захист кваліфікаційних робіт бакалавра ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання

Захист кваліфікаційних робіт бакалавра ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання

28 травня 2024 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалавра здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі:

Голова комісії: Онишко Світлана Василівна – д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету, Заслужений діяч науки і техніки України;

Члени комісії:

  • Шульга Світлана Володимирівна – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи НАСОА;
  • Бондарук Таїсія Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА, Заслужений економіст України;
  • Дериглазов Леонтій Васильович – к.ф.-м.н., професор, завідувач відділення заочного та дистанційного навчання НАСОА.
  • Заїчко Ірина Володимирівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня;
  • Богріновцева Людмила Миколаївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА.

Голова та члени екзаменаційної комісії відзначили, що здобувачі гарно володіють досліджуваною тематикою у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що було підтверджено влучними та обґрунтованими відповідями на поставлені запитання. Всі здобувачі-бакалаври заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за результатами захисту отримали позитивні оцінки.

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування вітає здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з успішним захистом кваліфікаційних робіт бакалавра, бажає наполегливості, гармонії, реалізації усіх незавершених наукових задумів на наступному етапі навчання. Бажаємо успіхів при складенні ЄВІ, ЄФВВ та здобутті другого (магістерського) рівня вищої освіти на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» в стінах рідної Національної академії статистики, обліку та аудиту!