Академічна доброчесність як цінність наукової діяльності

Академічна доброчесність як цінність наукової діяльності

29 листопада 2022 р. на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся методичний семінар «Академічна доброчесність як цінність наукової діяльності», організований гарантом освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» доцентом Заїчко І. В.

В обговоренні питань семінару активну участь прийняли завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування професор, Бондарук Т.Г., доцент Богріновцева Л.М., ст. викладач Мельничук І.О. та  здобувачі 3 і 4 курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Академічна доброчесність лежить в основі корпоративної культури НАСОА і є невід’ємною частиною якості освіти. Тому так важливо пояснювати і нагадувати здобувачам, що таке академічна доброчесність. Про що вона, з яких елементів складається і який позитивний результат принесе здобувачам у майбутньому. На методичному семінарі обговорювалися питання, що стосуються видів, причин виникнення академічної доброчесності та шляхів уникнення порушень. Особливо корисними були рекомендації здобувачам, як готувати навчальні і наукові роботи без академічного плагіату.  Разом зі здобувачами вищої освіти змодельовано ситуації порушення академічної доброчесності, які можуть виникнути в освітньому процесі.

Організатори і учасники впевнені, що набуті знання під час методичного семінару сприятимуть їх широкому використанню в освітньому процесі.