Академічна доброчесність у НАСОА

Академічна доброчесність у НАСОА

Академічна доброчесність у ЗВО створює довіру до результатів навчання та підвищує подальшу кар’єрну успішність майбутніх фахівців. З огляду на важливість забезпечення академічної доброчесності, виникає потреба обговорювати це питання, аналізувати і, що найважливіше, пояснювати здобувачам освіти.

Національна академія статистики, обліку та аудиту в освітньо-науковій діяльності приділяє значну увагу дотриманням правил та норм академічної доброчесності, що є основою якості освіти.

Результати опитувань, які проводяться у Національній академії статистики, обліку та аудиту щодо обізнаності студентів із проблематикою академічної доброчесності, свідчать про недостатнє розуміння здобувачами освіти сутності академічної доброчесності. Тому, в Академії, для ознайомлення молоді з поняттям академічної доброчесності, а також для запобігання проявам її недотримання, ведеться активна роз’яснювальна робота.

У рамках запланованих заходів із підвищення рівня обізнаності про академічну доброчесність серед студентів Академії 10 – 11 березня 2021р.був проведений семінар-презентація «Академічна доброчесність в освітньому просторі НАСОА».

Головний спікер заходу – д.пед.н., професор, заслужений працівником освіти України, завідувач кафедри обліку та оподаткування Теловата Марія Теодозіївна, пояснила студентам сутність поняття академічної доброчесності, етичні принципи та визначені законом правила, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, а також можливі форми її порушення здобувачами освіти, відповідальності за такі порушення. На семінарі були обговорені основні положення ст. 42 Закону України «Про освіту» та чинні в НАСОА нормативні документи: Кодекс академічної доброчесності, Положення про академічну доброчесність, Інструкції про перевірку кваліфікаційних робіт магістрів на плагіат в системі Unicheck.

Серед студентів ця тема викликала інтерес і жваву дискусію, а також розуміння того, що дотримання академічної доброчесності є запорукою якісної освіти.