Бондарук Таїсія Григорівна

Фото: Бондарук Таїсія Григорівна. Таїсія Григорівна Бондарук — завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор.

2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит (тема дослідження: «Державний борг України: механізм управління та обслуговування»), 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. 2011 року захистила дисертацію в Інституті економіки та прогнозування НАН України на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (тема дослідження: «Державне регулювання місцевого самоврядування в Україні»). 2012 року присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

Сфера наукових інтересів

 • Проблеми бюджетної системи, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років.

Дисципліни

Таїсія Григорівна викладає дисципліни:

 • Бюджетна система;
 • Методологія проведення наукових досліджень;
 • Місцеві фінанси;
 • Фінанси.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 45, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-13-10

e-mail: bondaruk55@ukr.net

Нагороди

 • За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Публікації

Автор більше 150 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій, методичних розробок з проблем фінансів, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Монографія

 • Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні : [моногр.] / Таїсія Григорівна Бондарук. ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К. : Експрес, 2009. – 608 с.

Навчальні посібники

 • Бондарук Т. Г. «Місцеві фінанси» : Навч. посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Т.Г. Бондарук. – К. : ДП «Інформ.аналіт.агенство», 2013. – 529 с.
 • Фінанси : [навч. посібник] / д.е.н., професор І.І. Пилипенко, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, к.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, ст. викладач І.С. Ігнатова. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) 2013. – 467 с.
 • Фінанси : [навч. посібник. практикум] / д.е.н., професор І.І. Пилипенко, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, к.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, ст.. викладач І.С. Ігнатова. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство» , 2013. – 307 с.

Статті у фахових виданнях

 • Бюджетні видатки як складова державної підтримки сільського господарства у сфері забезпечення економічної безпеки / Т. Г. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 1.
 • Бондарук Т. Г. Місцеві позики як джерело фінансового забезпечення місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук. // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 3 – С. 69–77.
 • Бондарук Т. Г. Економіко-статистичний аналіз регуляторного впливу на процес забезпечення економічної безпеки аграрного сектору економіки / Таїсія Григорівна Бондарук // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. нак. пр. Вип. 15 // Нац. акад.. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат»». – 2014. с. 34-44.
 • Бондарук Т. Г. Економіко-статистичний аналіз видатків бюджету на підтримку аграрного сектору економіки / Т. Г. Бондарук // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр.. Вип. 15/ Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: О. Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат». – 2014. – c. 18-27 с.
 • Бондарук Т. Г. Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку / Т. Г. Бондарук, І. О. Мельничук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К. : Типографія «Інтердрук», 2014. – С. 17–24.
 • Бондарук Т. Г. Особливості фінансового забезпечення функцій місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014 – 144 с.
 • Бондарук Т. Г. Економіко-статистичний аналіз формування доходів місцевих бюджетів. / Таїсія Григорівна Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2013. – № 2. – С. 79-86.
 • Бондарук Т. Г. Статистичне оцінювання рівня економічного розвитку регіонів. / Таїсія Григорівна Бондарук // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. нак. пр. Вип. 12 // Нац. акад.. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат»». – 2013. с. 34-44.
 • Бондарук Т. Г. Бюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави / Таїсія Григорівна Бондарук // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія і організація. – Київ : НАСОА, 2013. – С. 143-152.
 • Бондарук Т. Г. Механізм фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування./ Таїсія Григорівна Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8(122). – С. 250-258.
 • Бондарук Т. Г. Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду. / Таїсія Григорівна Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7(121). – С. 222-231.
 • Бондарук Т. Г. Міжнародний досвід розвитку та фінансового забезпечення місцевого самоврядування. / Таїсія Григорівна Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011. – № 2. – С. 79-86.
 • Бондарук Т. Г. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України. / Таїсія Григорівна Бондарук // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 168-177.
 • Бондарук Т. Г. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні/ / Таїсія Григорівна Бондарук // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 56-66.
 • Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування/ / Таїсія Григорівна Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5(119). – С. 162-169.
 • Бондарук Т. Г. Регіональна політика в фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування. / Таїсія Григорівна Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип. 4 (119). – С. 181-186.
 • Бондарук Т. Г. Особливості управління місцевими фінансами в Україні. / Таїсія Григорівна Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип. 6 (121). – С. 198-202.
 • Бондарук Т. Г. Становлення інституту місцевих фінансів. / Таїсія Григорівна Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип. 5 (120). – С. 208-213.