fbpx

Бондарук Таїсія Григорівна

Фото: Бондарук Таїсія Григорівна. Таїсія Григорівна Бондарук – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор.

В 1984 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка і організація сільськогосподарського виробництва, кваліфікація – економіст-організатор. Працювала головним економістом радгоспу, спеціалістом управління соціально-економічного розвитку районної державної адміністрації. На викладацькій роботі з 1996 року.

В 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит (тема дослідження: «Державний борг України: механізм управління та обслуговування»), 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

В 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті економіки та прогнозування НАН України (тема дослідження: «Державне регулювання місцевого самоврядування в Україні»). 2011 року присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

Під науковим керівництвом Таїсії Григорівни Бондарук захищено 2 докторські і 4 кандидатські дисертації, виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.

Бондарук Таїсія Григорівна:

  • член спеціалізованої вченої ради Д.26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
  • член спеціалізованої вченої ради Д.79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
  • керівник наукової теми: «Бюджетний менеджмент в умовах децентралізації» (номер державної реєстрації 0616U001351), та теми «Фінансова система в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0111U001539);
  • розробник і керівник магістерської програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • заступник головного редактора наукового журналу «Економічні горизонти» (Economies’ Horizons, (категорія Б));
  • член редакційної колегії Наукового вісника Національної академії статистики, обліку та аудиту;
  • член редакційної колегії збірника тез Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»;
  • член Вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту та фінансово-економічного факультету;

Сфера наукових інтересів

  • Проблеми бюджетної системи, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Публікації

Автор більше 170 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій, методичних
розробок з проблем фінансів, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та
місцевого самоврядування, економічної безпеки держави, перелік яких представлено за посиланнями:

ORCID ID: –

Загальний науково-педагогічний стаж – 25 років.

Нагороди

  • За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 45, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-13-10

e-mail: bondaruk55@ukr.net