Бондарук Таїсія Григорівна

Фото: Бондарук Таїсія Григорівна. Таїсія Григорівна Бондарук – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.

На викладацькій роботі з 1996 року.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.00 − фінанси, грошовий обіг і кредит (тема дослідження: «Державний борг України: механізм управління та обслуговування»).

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті економіки та прогнозування НАН України зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дослідження: «Державне регулювання місцевого самоврядування в Україні»).

У 2011 році присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

На кафедрі працює з 2010 року.

 • член спеціалізованої вченої ради Д.26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 • керівник наукових тем: «Бюджетний менеджмент в умовах децентралізації» (номер державної реєстрації 0616U001351), теми «Фінансова система в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0111U001539); теми « Публічні фінанси в системі міжбюджетних відносин» (номер державної реєстрації 0121U114016);
 • розробник і керівник магістерської програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • заступник головного редактора наукового журналу «Економічні горизонти» (Economies’ Horizons, (категорія Б));
 • член редакційної колегії Наукового вісника Національної академії статистики, обліку та аудиту, (категорія Б);
 • член редакційної колегії Наукового журналу «Acta Academiae Beregsasiensis. Economics» (категорія Б);
 • член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти;
 • член Вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • член Вченої ради фінансово-економічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Під науковим керівництвом Таїсії Григорівни Бондарук захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій, виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.

Нагороди

Підвищення кваліфікації, стажування

Сфера наукових інтересів

 • Проблеми фінансової, бюджетної системи, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Викладає курси

 • Бюджетний менеджмент
 • Бюджетна система
 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Місцеві фінанси
 • Фінанси

Публікації

Автор більше 200 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій, методичних розробок з проблем фінансів, бюджетної системи, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Загальний науково-педагогічний стаж – 26 років.

Участь у наукових проєктах (керівник)

 •  «Публічні фінанси в системі міжбюджетних відносин» (номер державної реєстрації 0121U114016);
 •  «Бюджетний менеджмент в умовах децентралізації» (номер державної реєстрації 0616U001351);
 • «Фінансова система в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0111U001539).

Адміністративна робота

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 45, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-13-10, +380 (44) 486-15-02

e-mail: TGBondaruk@nasoa.edu.ua