Бондарук Таїсія Григорівна

Фото: Бондарук Таїсія Григорівна. Таїсія Григорівна Бондарук – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор.

2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит (тема дослідження: «Державний борг України: механізм управління та обслуговування»), 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. 2011 року захистила дисертацію в Інституті економіки та прогнозування НАН України на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (тема дослідження: «Державне регулювання місцевого самоврядування в Україні»). 2012 року присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

Сфера наукових інтересів

 • Проблеми бюджетної системи, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 45, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-13-10

e-mail: bondaruk55@ukr.net

Нагороди

 • За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Публікації

Автор більше 150 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій, методичних розробок з проблем фінансів, державного боргу, регуляторної політики, місцевих фінансів та місцевого самоврядування, економічної безпеки держави.

Монографії

 • Bondaruk Taisiia, Bondaruk Igor, Dubyna Maksym. Methodological modes in evaluating the financial stability of local budgets under the conditions of budget decentralization. Global problems of national economics development: collective monograph. Drukarnia Unidruk ul. Bronowicka 117 30-121 Kraków. 2018. (p. 183-193). 275 р.
 • Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні : [моногр.] / Таїсія Григорівна Бондарук. ; НАН України ; Ін–т екон. та прогнозув. – К. : Експрес, 2009. – 608 с.

Навчальні посібники

 • Бюджетний менеджмент: навч. посібн. / Т. Г. Бондарук, Л. Є. Момотюк, Н. Ю. Мельничук. – НАСОА. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2016. – 890 с.
 • Бондарук Т. Г. «Місцеві фінанси» : Навч. посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Т.Г. Бондарук. – К. : ДП «Інформ.аналіт.агенство», 2013. – 529 с.
 • Фінанси : [навч. посібник] / д.е.н., професор І.І. Пилипенко, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, к.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, ст. викладач І.С. Ігнатова. – К. : ДП «Інформ.–аналіт. агенство», (рекомендовано Міністерством освіти і науки України) 2013. – 467 с.
 • Фінанси : [навч. посібник. практикум] / д.е.н., професор І.І. Пилипенко, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, к.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, ст.. викладач І.С. Ігнатова. – К. : ДП «Інформ.–аналіт. агенство» , 2013. – 307 с.

Статті у фахових виданнях

Статті у наукових фахових виданнях і виданнях, внесених до науковометричних баз даних Scopus, Web of Sience.

 • Taisiia Bondaruk, Nataliia Melnychuk, Igor Bondaruk. Instability and its government regulation. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 316 pages. Р. 32-40 . [Міжнародна науковометрична база Web of Sience].
 • Bondaruk T. G., Bondaruk I. S. State regulation of financial support of municipal authority under decentralisation conditions // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (13). Ч. 1. [Міжнародна науковометрична база Web of Sience].
 • Bondaruk T. G., Bondaruk O. S., Bondaruk I. S. Conceptual basis of mechanism of ensuring budget security // Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 21–28. [Міжнародна науковометрична база Web of Sience].
 • Бондарук Т. Г., Вінницька О. А., Дубина М. В., Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні. / Т. Г. Бондарук, О. А. Вінницька, М. В. Дубина // Світ фінансів. – 2018. – № 2(55). с. 7-18.
 • Bondaruk T. Dubyna М. Theoretical Aspects of Determining Business Solvency of Local Budgets / T. Bondaruk, Dubyna // Eurasian Academic Research Journal. Yerevan. 2018. № 2. p. 16-22.
 • Bondaruk Taisiia, Bondaruk Igor, Dubyna Maksym. Methodological modes in evaluating the financial stability of local budgets under the conditions of budget decentralization. Global problems of national economics development: collective monograph. Drukarnia Unidruk ul. Bronowicka 117 30-121 Kraków. 2018. (p. 183-193). 275 р.
 • Бондарук Т. Г., Вінницька О. А. – Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України // Економіка України. – 2018. – № 7(680) . – с. 59-75.
 • Бондарук Т.Г., Бондарук О.С., Мельничук Н. Ю. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування // Статистика України. – 2018. – № 1. – С. 30–39.
 • Бондарук Т.Г., Бондарук І. С., Вінницька О. А. Зарубіжний досвід розвитку бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2018. – № 3. – С. 83-95.
 • Бондарук Т. Г., Формування системи пенсійного забезпечення / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук // Економічні горизонти. – 2017. – № 2. – С. 38–47.
 • Bondaruk T., Melnychuk N. Theoretical Aspects of Budget Management / Bondaruk T., Melnychuk N. // Eurasian Academic Research Journal. Yerevan. 2017. № 3 (09). – р. 162
 • Бондарук Т. Г., Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення / В.О. Шевчук, Т.Г. Бондарук, Н.Ю. Мельничук // Облік і фінанси. – 2016. – № 3 (73). – С.111-114.
 • Бондарук Т. Г., Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, О. С. Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016. – № 3. – С. 38-48.
 • Бондарук Т. Г., Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування/ Бондарук Т. Г. // Статистика України. – 2016. – № 4. – С. 84–92.
 • Бондарук Т. Г., Проблеми бюджетного контролю в системі управління державними фінансами / Т. Г. Бондарук, Н. Ю. Мельничук, В. О. Шевчук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 4. – С. 55-66.
 • Бондарук Т. Г. Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації/ Таїсія Григорівна Бондарук // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 1. – С. 79-86.
 • Бондарук Т. Г. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України / Бондарук Т. Г., Мельничук І.О. // Статистика України. – 2015. – № 4. – С. 46–53.